Na zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb poskytne kraj více než 57 milionů korun
Na zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb poskytne kraj více než 57 milionů korun
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Krajští radní schválili finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje v rámci Programu k zajištění priorit ve výši 18,77 milionu korun, Programu pro sociální služby ve výši 37,63 milionu korun a Programu k zajištění dostupnosti ve výši 1,52 milionu korun. Finanční podpora pomůže zajistit dostupnost sociálních služeb na území Zlínského kraje.
   „Žádosti o finanční podporu posílali poskytovatelé sociálních služeb přes webovou aplikaci KISSOS, tedy Krajský informační systém sociálních služeb. V rámci uvedených programů jsme podpořili příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem i poskytovatele sociálních služeb, kteří nejsou našimi příspěvkovými organizacemi. Jde nám o to, aby v našem kraji byly zajištěny sociální služby na co nejlepší úrovni,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.

Podpořeni budou tito poskytovatelé sociálních služeb:
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s., Nivy II 5358, Zlín,
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., Gahurova 5265, Zlín,
Maltézská pomoc, o. p. s., Lázeňská 485/2, Malá Strana, Praha,
PETRKLÍČ, o. p. s., Na Krajině 44, Vésky, Uherské Hradiště,
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, Nábřeží 268, Valašské Meziříčí,
Salesiánský klub mládeže, z. s., Zlín, Okružní 5430, Zlín,
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, Uzbecká 572/32, Bohunice, Brno - Bohunice,
Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, Střední novosadská 356/52, Olomouc,
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, Na Hrádku 100, Fryšták,
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, Husova 402/15, Valašské Meziříčí,
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, U Náhonu 5208, Zlín,
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace, Burešov 3675/4, Zlín,
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, Burešov 4884, Zlín,
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, Loučka 128,
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, V Drahách 1105, Luhačovice,
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, Hradská 82, Lukov,
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, Husova 1165, Napajedla,
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, Návojná 100,
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, Na Hrádku 100, Fryšták,
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště,
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, Vsetín.
Rada Zlínského kraje také doporučila krajským zastupitelům ke schválení udělení finanční podpory dalším poskytovatelům sociálních služeb. Zastupitelstvo se bude materiálem zabývat na svém příštím zasedání, které se uskuteční 21. června.
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje