Na Krajský úřad Zlínského kraje bylo podáno 14 kandidátních listin
Na Krajský úřad Zlínského kraje bylo podáno 14 kandidátních listin

Zlínský kraj - Celkem 14 kandidátních listin politických stran, hnutí či koalic zaevidovali pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje v úterý 28. července. V 16 hodin byl pracovníky úřadu ukončen příjem jednotlivých podání. Je to přesně 66 dní před plánovanými volbami do zastupitelstev krajů, které proběhnou ve dnech 2. – 3. října 2020.
   „První kandidátní listinu jsme přijali 23. června a nejvíce jich bylo doručeno v pondělí 27. července a to v počtu 4 podání. V jednom případě byla podána koalice a ostatní politické strany nebo politické hnutí podaly kandidátní listiny samostatně. V 11 případech byly kandidátní listiny doručeny osobně zmocněncem. Zákon však také umožňuje podání poštou, datovou schránkou a prostřednictvím jiné osoby než zmocněncem a těchto možností bylo využito v každém případě jedenkrát,“ informovala Pavlína Nováková, vedoucí Oddělení organizačních činností a neziskového sektoru, které má podzimní krajské volby na starosti. „Do Zastupitelstva Zlínského kraje se volí 45 zastupitelů, ale dle zákona je možné doplnit 5 náhradníků, maximální počet kandidátů na kandidátní listině je tedy 50. V osmi případech toho politické strany, hnutí a koalice využily. Ve 3 případech bylo na kandidátních listinách navrženo do jedné do čtyř osob,“ doplnila Nováková.
   Do 3. srpna budou pracovníci úřadu provádět kontrolu podaných kandidátních listin, kdy budou zjišťovat, zda vyplněné údaje souhlasí. V případě, že budou objeveny nedostatky, budou zmocněnci politických stran, hnutí či koalic vyzváni pracovníky krajského úřadu k odstranění závad na kandidátních listinách. Ty je potřeba odstranit nejpozději do 13. srpna 2020.
   Státní volební komise bude 18. srpna losovat čísla, kterými budou označeny jednotlivé kandidátní listiny.
    Seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 je zveřejněn na webu Zlínského kraje v sekci VOLBY.
Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí Krajský úřad Zlínského kraje