Kraj uvolní 9 milionů na zajištění regionálních funkcí knihoven
Kraj uvolní 9 milionů na zajištění regionálních funkcí knihoven
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje navrhuje Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací knihovnám na území Zlínského kraje, a to na zajištění výkonu regionálních funkcí v roce 2021. Těmi se rozumí např. poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny, vzdělávání zaměstnanců, pořádání seminářů, metodická pomoc, nákup knih, obnova i revize knihovních fondů apod.
   „K vykonávání regionálních funkcí knihoven je pro rok 2021 v krajském rozpočtu navržena částka 9 156 000 korun. Ty by měly být formou dotací rozděleny mezi Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín. Ve všech případech se jedná o podporu ve výši kolem tří milionů korun,“ sdělila radní Zlínského kraje pro kulturu a školství Zuzana Fišerová s tím, že Krajská knihovna Františka Bartoše vykonávající regionální funkci pro okres Zlín má tuto částku již zahrnutou v rozpočtu na provoz.
   O návrhu Rady bude jednat Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém zasedání 14. prosince.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje