Kraj chce finančně odměnit studenty, kteří pomohli s chytrou karanténou
Kraj chce finančně odměnit studenty, kteří pomohli s chytrou karanténou
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje doporučuje Zastupitelstvu, aby schválilo dotaci z Fondu Zlínského kraje pro Univerzitu Tomáše Bati do výše 1 121 000 korun, současně však maximálně 70 procent celkových způsobilých výdajů, pro projekt Podpora dobrovolnických aktivit studentů a zaměstnanců UTB ve Zlíně při akcích zmírňujících dopady pandemie onemocnění COVID-19.
   „Chceme vyhovět Univerzitě Tomáše Bati, která Zlínský kraj o tuto dotaci požádala. Díky zapojení studentů v krizových call centrech se zefektivnilo trasování osob pozitivních na COVID-19 a určitě to také přispělo k redukci dopadů pandemie v našem regionu. Podpora bude směřována přímo studentům, kteří se dobrovolně přihlásili. Považujeme za důležité odměnit je za jejich ochotu pomoci ve složité situaci,“ sdělil náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj.
   Univerzita Tomáše Bati na žádost Krajské hygienické stanice zřídila krizové centrum nejprve ve Zlíně, kde byli zapojeni studenti UTB a podíleli se na trasování osob s pozitivním testem na COVID-19. Následně bylo zřízeno i call centrum v Uherském Hradišti. Na fungování obou pracovišť se podílelo 163 studentů. UTB se rozhodla dobrovolnickou činnost kompenzovat formou mimořádného stipendia ve výši 150 korun na hodinu s předpokladem, že call centra budou v provozu maximálně dva týdny. Situace se však vyvíjela jinak a call centra stále fungují, což je pro univerzitu, jak uvádí ve své žádosti, v tomto prodlouženém časovém horizontu finančně neudržitelné.
   Zastupitelstvo bude o návrhu jednat 14. prosince.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje