Kraj přispěje na nové auto, které vozí do školy děti se zdravotním postižením
Kraj přispěje na nové auto, které vozí do školy děti se zdravotním postižením
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Krajští radní schválili poskytnutí dotace 300 tisíc korun spolku Korálky Kroměříž na nákup nového devítimístného automobilu, který spolek používá k dopravě dětí se zdravotním postižením z Kroměřížska a Holešovska do Základní a Mateřské školy Kroměříž, zřizované Zlínským krajem.

„Pro některé rodiny dětí se zdravotním hendikepem je pravidelné dojíždění do školy značně problematické. V tom jim významně pomáhá právě spolek Korálky Kroměříž, který tuto službu zajišťuje, a umožňuje tak dětem nejen plnit pravidelnou školní docházku, ale také navazovat a prohlubovat sociální kontakty s kamarády a spolužáky. Jde o velmi záslužnou a potřebnou činnost, proto jsme se rozhodli ji finančně podpořit, “ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

Spolek pro tyto účely aktuálně využívá sedm let starý automobil, který má najeto přes 400 tisíc kilometrů. Nové auto proto výrazně přispěje k větší bezpečnosti dětí. Jeho pořízení vyjde na více než 1 milion korun. Zbývající peníze zajistí spolek od sponzorů nebo od měst a obcí, na jejichž území mají děti trvalé bydliště.

Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje