Kraj podpoří projekt moderního a bezbariérového zázemí pro studenty hradišťské umprumky
Kraj podpoří projekt moderního a bezbariérového zázemí pro studenty hradišťské umprumky
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje podpořila přípravu projektu na vybudování moderního a bezbariérového zázemí pro odbornou výuku studentů Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Předpokládané náklady jsou vyčísleny na 32 milionů korun, 85% procent z toho by měla pokrýt dotace z evropských fondů.

„Je to další projekt, který povede ke zvýšení úrovně středního školství ve Zlínském kraji. Několik stovek studentů hradišťské umprumky se tak dočká moderně vybaveného zázemí, kde budou moci rozvíjet svůj talent,“ říká Zuzana Fišerová, radní kraje pro oblast školství.

V rámci projektu vznikne například nové moderní polytechnické zázemí pro obor Návrhářství a modelářství oděvů. Dojde také k uvolnění prostoru bývalé galerie, který se nově stane místem pro komunitní setkávání nejen studentů navzájem, ale i školy s veřejností. Tento prostor bude z části navrácen původnímu účelu, bude tedy sloužit jako galerie studentských prací, zároveň zde budou pořádány přednášky či výtvarné kurzy pro veřejnost.

Budova bývalého justičního paláce, kde škola sídlí, bude po dokončení stavebních úprav bezbariérová. A to díky novému výtahu, který propojí všechna podlaží s nově vybudovaným polytechnickým zázemím v podkroví budovy. Toto řešení usnadní cestu ke studiu i žákům se specifickými vzdělávacími potřebami – tělesným postižením či zhoršenou orientací. Škola totiž v poslední době zaznamenává zvýšený zájem o studium i ze strany těchto žáků a jejich rodičů.

V současnosti je projekt připravován pro podání žádosti o poskytnutí podpory z evropských fondů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové plánované výdaje na realizaci projektu jsou vyčísleny na 32 235 216 korun. Z nich 27 399 933 korun by mohla pokrýt dotace, o zbytek nákladů se podělí Zlínský kraj, škola a stát.

Vladimír Dostálek, Krajský úřad Zlínského kraje