KNTB získala statut centra vysoce specializované spondylochirurgické péče
KNTB získala statut centra vysoce specializované spondylochirurgické péče
foto: Nemocnice T. Bati

Zlínský kraj – Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně získala statut centra vysoce specializované spondylochirurgické péče. Zařazení nemocnice do sítě spondylochirurgických center znamená zachování kontinuity poskytované komplexní péče o pacienty s onemocněními a úrazy páteře ve Zlínském kraji.

Spondylochirurgická péče je nedílnou součástí Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně již 18 let. „Jsem velmi rád, že Ministerstvo zdravotnictví ČR přehodnotilo svůj postoj a statut centra naše nemocnice získala. Vedle odborné prestiže spojené s tímto statusem je výhodou také podpora rozvoje centrové péče. Nejdůležitější však je, že pacienti s úrazy, degenerativními, nádorovými a zánětlivými onemocněními páteře mají jistotu v pokračování kvalitní spondylochirurgické péče ve Zlínském kraji, kterou budeme i nadále rozvíjet a zkvalitňovat,“ řekl MUDr. Petr Linzer, Ph.D., primář Neurochirurgického oddělení Krajské nemocnice T. Bati.

„Rozhodnutí o přiznání centra vysoce specializované spondylochirurgické péče považuji za velké zadostiučinění pro celý tým neurochirurgie v čele s primářem Linzerem, jedná se bezpochyby o špičkové pracoviště. Utváření sítě center provázely z počátku z našeho pohledu neférově nastavené podmínky, kdy například nebylo zohledněno nesmírně těžké covidové období. Společným úsilím jsme dokázali, že nemocnice dlouhodobě požadované parametry nade vší pochybnosti splňuje, a proto jsem ráda, že konečné rozhodnutí naše argumenty podložené medicínskou erudicí potvrdilo,“ uvedla MUDr. Olga Sehnalová, náměstkyně hejtmana Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví.

„Do jednání s ministrem zdravotnictví jsem vstoupil ve chvíli, kdy nemocnice opakovaně neuspěla s odvoláním. Společně s Baťovkou se nám pak podařilo ministerstvo a Ústav zdravotnických informací a statistiky přesvědčit, že na statut pracoviště s vysokou specializací péče v tomto oboru má Baťovka nárok. Podařilo se nám uhájit zájmy Zlínského kraje a za vstřícné jednání s úspěšným koncem pro naši nemocnici bych chtěl všem poděkovat,“ dodal hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš.

V roce 2023 neurochirurgové v Krajské nemocnici T. Bati odoperovali 607 pacientů, což je nejvíce v historii neurochirurgického oddělení. Statut centra vysoce specializované spondylochirurgické péče je nyní udělen na tři roky, platí tedy do 31. 12. 2027. Poté o něj musí nemocnice znovu zažádat.

Mgr. Dana Lipovská, tisková mluvčí KNTB