KNTB úspěšně získala certifikát kvality a bezpečí SAK
KNTB úspěšně získala certifikát kvality a bezpečí SAK
foto: Nemocnice T. Bati

Zlínský kraj – Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně prošla komplexním auditem Spojené akreditační komise (SAK) a získala tak certifikát, který deklaruje bezpečí a kvalitu poskytované péče. Provedení auditu je pro zdravotnická zařízení dobrovolné, jeho pravidelné absolvování však nemocnici posouvá dál a získání certifikátu je prestiží.

Rozsáhlý audit komise inspektorů SAK završil intenzivní úsilí nemocnice o zvyšování kvality a bezpečnosti péče. „Mám radost, že nemocnice získala certifikát, který deklaruje zvyšování kvality a bezpečí u nás poskytované zdravotní péče. Museli jsme prokázat kvalitu lékařské i ošetřovatelské péče a s ní související procesy. Získání certifikátu je ocenění práce a úsilí všech zaměstnanců krajské nemocnice, a za to jim patří velký dík,“ uvedl Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva a ředitel Krajské nemocnice T. Bati.

„Akreditační příprava nebyla jednoduchá, standardy SAK jsou vypracovány tak, aby pokrývaly veškeré oblasti a činnosti zdravotnického zařízení v souladu s platnou legislativou. Požadovaná kritéria pro řízení a kvalitu jsme opět splnili, auditoři se zajímali například o medicínské postupy, bezpečnost při podávání léčiv pacientům, protiepidemická opatření, zdravotnickou dokumentaci, používané vybavení, věnovali se však také například oblasti stravování nebo nakládání s odpady,“ popsala Mgr. Kamila Slabáková, náměstkyně pro nelékařskou péči a kvalitu Krajské nemocnice T. Bati.

Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním a systematickým sledováním a zlepšováním těchto dvou ukazatelů, a to ze všech oblastí provozu nemocnice. Akreditace se uděluje na tři roky, poté o ni nemocnice musí znovu zažádat a doložit další pokrok v poskytovaných službách.

Mgr. Dana Lipovská, tisková mluvčí KNTB