Kraj vloni podpořil sociálně zdravotní aktivity 2,2 miliony korun
Kraj vloni podpořil sociálně zdravotní aktivity 2,2 miliony korun
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – I v roce 2022 podpořil Zlínský kraj prostřednictvím Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit řadu organizací. Dotace v celkové výši 2 215 668 korun byly rozděleny mezi 56 žadatelů. Cílem programu je zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů nebo dárců krve.

„Prostřednictvím tohoto programu pomáháme realizovat velmi pestrou škálu projektů. Mezi ně patří mimo jiné rekondiční cvičení, pobytové programy, canisterapie, hipoterapie a různé aktivity, které mají posílit vzájemné vztahy v rodině. Jsou to například kroužky společného tvoření nebo cvičení rodičů s dětmi. V neposlední řadě se touto cestou snažíme oceňovat dárce krve,“ vysvětluje Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana odpovědná za sociální oblast.

Celkem bylo v termínu pro podávání žádostí doručeno 59 žádostí, z toho 57 žádostí bylo navrženo k poskytnutí dotace. Finanční prostředky byly rozděleny těmto žadatelům:

· Senioři a osoby se zdravotním postižením: 32 žadatelům v celkové výši 1 345 985 Kč
· Rodiny: 18 žadatelům v celkové výši 580 483 Kč
· Dárci krve: 5 žadatelům v celkové výši 254 200 Kč
· Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb: 1 žadateli ve výši 35 000 Kč.

Vladimír Dostálek, Krajský úřad Zlínského kraje