Cyrilometodějská stezka chce dětem přiblížit hlaholici
Cyrilometodějská stezka chce dětem přiblížit hlaholici
foto: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Zlínský kraj – Konference Cesta za písmem má najít způsob, jak dnešním dětem přiblížit 1 160 let starou hlaholici. Představí také projekt ve spolupráci s výtvarníky z Moravy a ze Slovenska.
Konference Cesta za písmem, která se uskuteční ve čtvrtek 23. března v Jezuitském sklepě ve Starém Městě u Uherského Hradiště, má najít způsob, jak u dnešních dětí vzbudit zájem o hlaholici. Zástupci sdružení mají v plánu představit projekty Cyrilometodějské stezky, které jsou zaměřené hlavně na žáky 1. stupně základních škol.

Do projektu, který sahá i za hranice České republiky, se zapojilo hned několik umělců. Jsou jimi sochaři Daniel Ignác Trubač z Polešovic, Milan Opalka z Terchové a výtvarník Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhom. Všichni mají zkušenosti se studijními cestami po Slovensku i Moravě a vedli pilotní tvůrčí workshopy na základních školách v Boršicích a Terchové. Své poznatky využili při tvorbě pracovních listů, které bude možné použít na školách, ve volnočasových zařízení nebo na tematických mapkách.

„Cyrilometodějská stezka se zaměřuje na šíření odkazu sv. Cyrila a Metoděje. V terénu ji tvoří pěší trasy a vybrané velkomoravské a cyrilometodějské památky. Významnou částí evropského kulturního dědictví je i písmo hlaholice, která téměř vymizela z obecného povědomí. Tímto projektem přibližujeme hlaholici i její původ dětem a mladé generaci, u níž tak vyvoláváme zvědavost a zájem nejen o tento významný odkaz, ale i o Evropskou kulturní stezku sv. Cyrila a Metoděje,“ uvedl Lubomír Traub, předseda pořádajícího sdružení a náměstek hejtmana Zlínského kraje.

Vytvořené materiály, které budou volně ke stažení, si jistě najdou příznivce mezi učiteli a vedoucími kroužků. Ti tak budou moci předat dětem odkaz Velké Moravy.

„Projektem jsme také započali intenzivnější spolupráci se současnými českými i slovenskými umělci, kteří se ve své tvorbě cyrilometodějskému odkazu věnují. I to je posláním Cyrilometodějské stezky – Kulturní stezky Rady Evropy,“ řekla ředitelka sdružení Zuzana Vojtová.

Gabriela Škrabalová