Zámek Kinských zve na přednášku o dřevařské škole a jejím vlivu na výtvarné umění regionu

Val. Meziříčí - V  souvislosti se 140. výročím založení dřevařské školy ve Valašském Meziříčí pořádá zámek Kinských 15. ledna v  pět hodin odpoledne přednášku o významu a vlivu školy na zdejší výtvarné umění. Povede ji historička umění Mgr. Kamila Valoušková, která naváže na přednášku Mgr. Ivany Ostřanské o historii dřevařské školy z 20. listopadu 2014. Obě kurátorky spolu s Mgr. Pavlou Knápkovou sepsaly k  tomuto tématu publikaci Moderní škola napříč třemi staletími, kterou vydalo Muzeum regionu Valašsko v listopadu loňského roku.
   Nejen příznivce výtvarného umění, dřevařského řemesla a architektury zveme na přednášku o škole, která stála v  centru dřevozpracujícího řemesla a výtvarné kultury na Valašsku. Posluchačům představíme například vliv dřevařské školy na rozvoj moderní architektury a památkové péče, pojednáme o jejím vlivu na nábytkový design, výtvarné umění i na výtvarnou výchovu dětí.
Přednášející posluchačům připomene také významné architekty z  řad pedagogů školy jako E. Pelanta, A. Grubera, J. Šachla, J. Místeckého, B. Kupku i osobnosti mezi jejími absolventy. K  nim patří například B. Jaroněk, J. Baruch, A. Mervart, J. Brož, J. Halabala a další.
   Přednáška doprovází výstavu Krása v dřevě ukrytá a uzavře akci s názvem Dřevohrátky II, které budou probíhat v zámku Kinských 15. ledna 2015 od osmi hodin ráno.
   Více informací naleznou zájemci na http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/drevarska-skola-jeji-vliv-na-vytvarne-umeni-regionu/
Pořadatel: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Místo konání: zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
Termín konání: 15. 1. 2015
Čas konání: 17 hodin
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč
                                                                                           Barbora Kursová