Kolik zaplatíme tento rok?

Val. Meziříčí - Ve Valašském Meziříčí nedojde k  žádným podstatným změnám v  hrazení poplatků, daní nebo jiných plateb. K  mírnému nárůstu dojde u vody. Jinak zůstanou poplatky na stejné úrovni.
Jízdné MHD se nemění
Základní jednotlivé jízdné v  MHD je sedm korun bezhotovostně předplacenou čipovou kartou a devět korun při hotovostní platbě u řidiče.
Poplatek za odpady zůstává na stejné úrovni
I v  tomto případě se cena, stejně jako v  minulých letech, nemění. Za roční svoz odpadu zaplatí občan opět 490 korun. Splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu je do 30. června 2015.
Poplatky ze psů se také nemění
V  roce 2015 nebudou muset majitelé psů sáhnout hlouběji do kapsy. Výše poplatku je stanovena podle zóny - 1 260 korun za psa v  bytovém domě, 300 korun nebo 500 korun (dle zóny) za psa v  rodinném domě. Splatnost poplatku je nejpozději do 30. dubna. Převyšuje-li poplatek 500 korun, je splatný ve dvou splátkách, a to do 30. dubna a do 30. září 2015.
Pro daň z  nemovitosti platí koeficienty z  roku 2014
Daň z  nemovitých věcí (pozemků a staveb) dle zákonných sazeb. „Místní koeficient byl v  roce 2014 ve výši 2 (pro rok 2015 se sazby daně z  pozemků a ze staveb ani místní koeficient nemění). Ještě ale není známa cena půdy z  pozemků u jednotlivých katastrálních území, kterou stanovuje Ministerstvo zemědělství v  dohodě s  Ministerstvem financí,“ sdělil Libor Petřek z oddělení rozpočtu, místních poplatků a vymáhání pohledávek meziříčské radnice. Splatnost daně z  nemovitosti (roční daň do 5 tisíc korun) je 1. června 2015. Pokud je roční daň vyšší než 5 tisíc korun, lze ji rozdělit na dvě stejné částky. První polovinu je třeba uhradit do 1. června 2015 a druhou část do 30. listopadu 2015.
Cena za teplo pro rok 2015 by se měla od října snížit
   „V  roce 2013 byla skutečná průměrná cena tepla 540,86 Kč/GJ (bez DPH). V  roce 2014 byla zpracována předběžná cena tepla (Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2013), která činí 560,- Kč/GJ (bez DPH). Výsledná cena bude známa po ukončení kalendářního roku a po zpracování všech dodavatelských faktur. V  roce 2015 (k 1. 1. 2015) zůstává konstrukce ceny tepla beze změny (dvousložková cena). Znamená to, že stálá složka ceny se nebude měnit a proměnná složka ceny se bude měnit pouze v  závislosti na změně cen od dodavatelů energií (DEZA a.s., ČEZ, Vak).  Od 1. října 2015 budou uzavírány nové smlouvy s  odběrateli. Cena tepla bude konstruovaná jako jednosložková, a bude snížena, neboť již nebude zahrnovat splátky leasingu,“ sdělil jednatel společnosti CZT Valašské Meziříčí s. r. o. Otto Buš.   
Cena vody se zvyšuje o necelá dvě procenta
Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. zvyšují cenu o necelá dvě procenta (1,50 Kč) na 77,17 korun za metr krychlový, z toho vodné 44,97 korun a stočné 32,20 korun za m3. Podle vedení firmy se cena změní jen o předpokládanou míru inflace.
                           Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí