Zámecký park letos výrazně omládne
Zámecký park letos výrazně omládne
foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí – Bezmála dvě stovky stromů v památkově chráněném Zámeckém parku zámku Kinských projdou v nejbližších dnech a týdnech odborným ošetřením. Na jaře je navíc doplní přes 150 kusů nových dřevin. Práce nebudou mít přímý vliv na provoz parku, návštěvníci by zde však měli dbát zvýšené opatrnosti.
   „Zámecký park je zeleným srdcem našeho města a jsme na něj právem hrdí. Aby tomu tak mohlo být i nadále, nechali jsme vypracovat dendrologický průzkum, který vytipoval k ošetření 188 stromů,“ přiblížila místostarostka Yvona Wojaczková. Celkem 51 stromů pak odborníci zejména kvůli špatnému zdravotnímu stavu doporučili smýtit. Radnice však zároveň počítá s výsadbou 57 nových stromů a 98 vzrostlých keřů, to vše do poloviny letošního roku. Rozvojová péče o nové dřeviny pak bude probíhat do konce roku 2023. „Za tímto účelem jsme nechali zpracovat projekt, který odhadl náklady na 4,7 milionu korun. Soutěží se nám však tuto částku podařilo snížit na 1,86 milionu s tím, že víc jak polovinu pokryje dotace z Operačního programu životní prostředí. Zbývající náklady uhradíme z našeho rozpočtu,“ řekla místostarostka Wojaczková.
  Dodavatelská firma převzala projekt k realizaci na konci ledna s tím, že nejpozději do konce března musí proběhnout nezbytné kácení. „Ještě před zahájením těchto prací budou stromy odborně prohlédnuty, zda se v nich nenachází dutiny se zimujícími netopýry či veverkami a zda neslouží ke hnízdění ptáků. S ohledem na aktuální počasí bude od března do konce dubna zhotovitel provádět také výsadbu nových dřevin a keřů. Realizace této části projektu bude ukončena nejpozději v polovině letošního roku,“ uvedl Tomáš Kunc, referent odboru komunálních služeb radnice a informoval návštěvníky: „Práce přímo neovlivní samotný provoz zámeckého parku. Žádáme však jeho návštěvníky, aby dbali zvýšení opatrnosti zejména v místech kácení a prořezů stromů.“
 Zámecký park byl založen na rozhraní 18. a 19. století. Od roku 1964 je spolu se zámkem Kinských, který vlastní Zlínský kraj, chráněn jako kulturní památka.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí