Začala další etapa obnovy kostela sv. Trojice. Archeolog muzea odkryl hroby z 19. století
Začala další etapa obnovy kostela sv. Trojice. Archeolog muzea odkryl hroby z 19. století
foto: Muzeum regionu Valašsko

Val. Meziříčí – Do své II. etapy vstoupila v uplynulých dnech rozsáhlá obnova areálu kostela sv. Trojice v centru Valašského Meziříčí. Po rekonstrukci objektu z roku 2019 nyní přichází na řadu jeho okolí. Muzeum regionu Valašsko tady vybuduje veřejně přístupnou odpočinkovou zónu s naučnou stezkou. Předpokládané náklady jsou 13 milionů korun.

Památkově chráněný polodřevěný kostelík pochází z druhé poloviny 16. století. Sakrálním účelům přestal sloužit před zhruba 70 lety, v roce 1971 ho převzal pod správu Vlastivědný ústav Vsetín (předchůdce dnešního Muzea regionu Valašsko). V té době také proběhla poslední větší oprava a historicky cenný objekt už v posledních letech značně chátral. Muzeum se proto rozhodlo pro zásadní obnovu.

V letech 2018–2019 prošla rekonstrukcí budova kostela. Na střechu putovalo 50 tisíc nových šindelů a byly doplněny chybějící části v konstrukci krovu i obvodových stěn. Kostel dostal nové gabionové základy, systém odvodnění obvodových zdí, elektroinstalaci a poplachový systém. Byly také restaurovány některé historicky cenné části objektu. „První etapa přišla na 12 milionů korun,“ shrnul ředitel muzea Tomáš Vitásek.

Letos obnova pokračuje v okolí kostela. Pozemek v minulosti patřil městu Valašské Meziříčí, které souhlasilo s bezúplatným převodem do majetku Zlínského kraje, jenž je majitelem objektu a zřizovatelem Muzea regionu Valašsko. Druhá etapa začala v minulých dnech smýcením stromů, které byly nemocné nebo ohrožovaly provoz na přilehlých komunikacích.

Nyní probíhají úpravy terénu, které už přinesly i zajímavé archeologické nálezy v podobě několika hrobů s lidskými ostatky datovanými do sedmdesátých let 19. století. „Právě proto, že se pohybujeme na území bývalého hřbitova, musíme postupovat velmi obezřetně a pod dohledem archeologa našeho muzea a orgánu památkové péče. Nálezy projdou výzkumem, konzervací a následně budou uloženy v depozitářích,“ doplnil Vitásek.

V areálu kostela mají podle plánu vzniknout nové chodníky, příjezdová komunikace i sociální zařízení. Počítá se také s novým osvětlením a opravou oplocení. Zajímavým návštěvnickým lákadlem bude naučná stezka „Velký život malých živočichů“ s informačními sloupky, lavičkami a například i broukovištěm. Bude také obnovena venkovní expozice kamenných soch a náhrobků s kříži. „Muzeum coby správce areálu zapojí novou stezku do svého systému vzdělávacích programů. Areál bude možné nově využívat prakticky celý rok, tedy kromě zimních měsíců. Dojde tak k výraznému zatraktivnění místa samotného, které svým návštěvníkům nabídne relaxaci, zážitek i zajímavého poznání uprostřed přírody a zároveň v dobře dostupném centru města,“ vyzdvihla přínosy projektu radní pro oblast školství a kultury Zlínského kraje Zuzana Fišerová.

Druhá etapa přijde na zhruba 13 milionů korun. „Většinu nákladů zaplatí Zlínský kraj, Muzeum regionu Valašsko uhradí ze svého rozpočtu 1,3 milionu korun. Část finančních prostředků pokryje dotace z evropského programu přeshraniční spolupráce Interreg ve výši 582 tisíc korun,“ uvedla radní Fišerová. „A máme také zažádáno o dotaci na revitalizaci zeleně z Operačního programu Životního prostředí,“ doplnil Vitásek. Obnova parku kostela sv. Trojice má být podle plánu dokončena v říjnu letošního roku.

Jiří Koňařík, propagační pracovník Muzea regionu Valašsko