Pacientů s mozkovou obrnou stále přibývá. V ČR jich může být až 20 tisíc
Pacientů s mozkovou obrnou stále přibývá. V ČR jich může být až 20 tisíc
MUDr. Jarmila Zipserová s Lokomatem.

ČR, Zlín - V posledních letech dochází k nárůstu počtu pacientů s onemocněním mozkové obrny (dříve dětské mozkové obrny, tzv. DMO). Měsíc říjen je celosvětově věnován tomuto tématu. Pojďme si při té příležitosti s experty přiblížit situaci v České republice. Odhady počtu lidí s DMO se různí. Zatímco Ministerstvo zdravotnictví uvádí přibližně 4500 pacientů, zástupci soukromých zařízení, kde se lidé s různými typy DMO léčí, odhadují počet dětských i dospělých pacientů až na 20 tisíc.
   Dle Konfederace světových odborných organizací (CoMO) na světě žije s mozkovou obrnou více než 17 milionů diagnostikovaných dětí a dospělých, přičemž tato nemoc ovlivní celkem až 350 milionů pečujících (rodin, příbuzných, pečovatelů apod.). Podle Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologicky?mi onemocněními v ČR jich ale může být mnohem více. „V naší republice odhadujeme asi 9000 dětí s DMO ve věku do 15 let,“ tvrdí zástupci asociace. Dle dat soukromých neurorehabilitačních zařízení je podobné číslo také u pacientů dospělých. „Celkový počet lidí s DMO v České republice se tedy může pohybovat kolem dvaceti tisíc,“ shrnuje MUDr. Jarmila Zipserová z Neurorehabilitační kliniky AXON.
Co je DMO?
Mozková obrna je dlouhodobé nepostupující postižení hybnosti způsobené poškozením mozku. Tato poškozená část se během života pacienta nezhoršuje, ale bez intenzivní terapie se možnosti hybnosti zásadně zhoršují. Proto je pro pacienty důležitá specifická neurorehabilitační léčba.
Co způsobuje nárůst pacientů?
Důvody nárůstu počtu onemocnění DMO mohou být dva – stále se zvyšující věk rodičů a pokrok v dnešní prenatální medicíně a neonatologii. Přežívají proto novorozenci s nízkou porodní hmotností nebo vrozenými postiženími, kteří by v minulosti nepřežili. Nejčastěji jde o úrazy hlavy nebo krvácení matky během těhotenství, vícečetný, předčasný nebo komplikovaný porod, a úrazy hlavy dítěte v raném věku. „Dětská mozková obrna je nejčastější příčinou pohybových poruch v dětství. Má incidenci 2 - 3 případy na 1 000 živě narozených dětí. Avšak u dětí s velmi nízkou a nízkou porodní hmotností se zvyšuje na 40 - 100 případů na 1 000. Děti s velmi nízkou porodní hmotností pod 1 500 g mají 70x vyšší riziko vzniku DMO,“ uvedla statistická data z roku 2015 Hamzova léčebna Luže-Košumberk.
Jak vzniká dětská mozková obrna
O motorické, kognitivní a behaviorální situaci dítěte rozhodují tři důležité okamžiky, kdy je mozek extrémně citlivý na jakékoli choroby. „Jedná se o vývoj v děloze, porod a poporodní období. Důsledkem poškození mozku je potom přetrvávání primitivních reflexů, ke kterým se často váže také dyslexie, ADHD, autismus, Aspergerův syndrom nebo dysgrafie. V těžších případech už jde právě o mozkovou obrnu,“ vysvětluje MUDr. Zipserová. Rodiče si mozkové obrny u svého potomka zpravidla všímají ve chvíli, kdy začne být vývoj pohybových dovedností v prvních měsících nebo letech zpožděný. Průvodním jevem je zvýšené svalové napětí neboli spasticita. Ta znemožňuje vykonávat běžné denní aktivity a činnosti, protože zasahuje jak do oblasti jemné, tak i hrubé motoriky. Výrazně ovlivňuje nejen fyzický stav pacienta, ale má vliv i na psychiku a celkovou kvalitu jeho života.
Naděje pro lepší život s DMO: neurorehabilitace a multidisciplinární tým
Do této životní situace nastupuje intenzivní neurorehabilitační léčba. Pacienti s poškozením mozku na klinice běžně tráví čtyři hodiny každý všední den po dobu jednoho měsíce, a komplexně rehabilitují celé tělo. Multidisciplinární tým, který se jim naplno věnuje, je složen z lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů či klinických logopedů. Velkým pomocníkem je v současné době také robotická rehabilitace. Po absolvování terapie je vhodná regenerace a klidnější režim, tak aby se nově nabyté zkušenosti a dovednosti ukotvily v mozku.
Robotická rehabilitace ve Zlíně
Ke zlepšení stereotypu chůze pacientů s DMO slouží účinný robotický přístroj Lokomat, který je dostupný jak na pražské, tak nově i na zlínské Neurorehabilitační klinice AXON, jež sídlí v ulici 2. května. Lokomat zde mohou využívat pacienti s rozličnými poruchami v oblasti centrální nervové soustavy, například s mozkovou obrnou, po cévní mozkové příhodě, po traumatech hlavy nebo po úrazech páteře. „Rozhodli jsme se investovat do robotiky desítky milionů korun, abychom mohli rozvíjet co nejefektivnější zdravotní péči pro pacienty s poškozením mozku a zároveň udrželi standardy na světové úrovni,“ dodává MUDr. Zipserová.
   Oba Lokomaty, kterými disponuje zdravotnická skupina AXON, jsou vybaveny speciálními ortézami pro děti i dospělé. „Tyto ortézy s elektrickými pohony pro kyčelní a kolenní klouby nabízí v robotické terapii simulaci lidské chůze. Přístroj navíc poskytuje dokumentaci pro vyhodnocení stavu pacienta,“ uvádí Jan Kadlec, zástupce společnosti Stargen EU s.r.o., která dodává přístroje Lokomat od společnosti HOCOMA pro Českou republiku.
Nela Vaculčíková, PR manažer