Odvážně a vytrvale - celorepublikové akce k připomínce 21. srpna
Odvážně a vytrvale - celorepublikové akce k připomínce 21. srpna
foto: Milion chvilek pro demokracii

ČR - V pátek 21.8. se v rámci Milionové sítě spolku Milion chvilek pro demokracii koná více než 74 kulturních a diskusních akcí připomínající události srpna 1968 a 1969.
   Připomínkové akce se uskuteční během pátku 21. srpna 2020 po celé republice. Události jsou pořádané garanty Místních skupin Milionové sítě. Vizuální znázornění akcí můžete vidět na mapě událostí.
Spolek Milion chvilek pro demokracii považuje za důležité, aby se právě dnes, kdy ve společnosti opět vládne strach a nezájem, připomněly okolnosti vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území 21. srpna 1968. Spolek chce také uctít a připomenout odvahu a vytrvalost občanů, kteří se nebáli projevit svůj názor a s vědomím ohrožení vlastního života nesouhlasit s „bratrskou pomocí”. Díky organizátorům z akreditovaných Místních skupin si tak budou moci občané připomenout srpnové události napříč celou republikou. Lidé tedy mají příležitost toto důležité výročí prožít mnoha způsoby: od proslovů a vzpomínek pamětníků přes koncerty, filmy, rekonstrukce vpádů vojsk až po pietní shromážení a položení květin.
   Ben Roll, mluvčí Milionu chvilek pro demokracii, řekl: „Je úžasné, kolik aktivních lidí po celé republice je ochotných svůj osobní čas a energii vložit do uspořádání připomínkové akce pro své sousedy, přátele, spoluobčany. Roky 1968 a 1969 hrají zásadní roli v dějinách naší země a tváří v tvář současnému dění u nás i v zahraničí je čím dál důležitější si tyto události připomínat. Na nikoho, kdo odvážně a vytrvale hájil demokratické principy i v těch chvilkách, při kterých šlo o život, nesmíme nikdy zapomenout.“
Milion chvilek pro demokracii