Nejlépe se žije v hlavním městě Praze, Zlínský kraj je čtvrtý
Nejlépe se žije v hlavním městě Praze, Zlínský kraj je čtvrtý
Ilustrační foto

ČR, Zlínský kraj – Ve čtrnáctém ročníku srovnávacího výzkumu Místo pro život se na stupních vítězů seřadily hlavní město Praha, Jihomoravský kraj a Královéhradecký kraj. Analytická agentura Datank ve výzkumu každoročně vyhodnocuje kvalitu podmínek pro život ve všech krajích České republiky, a to na základě dat získaných z nezávislých zdrojů a údajů z průzkumu prováděného mezi 1 600 obyvateli.

Ve vítězném hlavním městě Praze je skvělá infrastruktura, možnosti vzdělávání i kvalita zdravotnictví

Celkem ve čtyřech z osmi sledovaných oblastí je na tom Praha v rámci celé České republiky úplně nejlépe. Pokud jde o oblast zdravotnictví a sociálních služeb, mohou si lidé v metropoli chválit nejvyšší počet lékařů i zubařů v přepočtu na 1000 obyvatel, počet lůžek v nemocnicích na 1000 obyvatel je také nejvyšší. Naděje na dožití u mužů i žen je zde rovněž vůbec nejvyšší. Nejnižší je naopak průměrná nemocnost. V oblasti péče o děti a vzdělávání boduje hlavní město Praha zejména v nejvyšší úspěšnosti žáků u státních maturitních zkoušek, a to jak z českého jazyka, tak i z matematiky. Počet dětí na gymnáziích v přepočtu na 100 tisíc obyvatel je ve srovnání s ostatními regiony také nejvyšší. V hlavním městě je rozvinutá infrastruktura, alespoň o tom svědčí nejvyšší kapacita čističek odpadních vod v přepočtu na obyvatele, nejvyšší podíl domácností využívajících internet nebo nejvyšší počet veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily na 1000 km silnic. V oblasti občanské společnosti a tolerance to je nejvyšší poměr přistěhovalých ku vystěhovalým, stejně jako velmi vysoká volební účast. Zapracovat by to naopak chtělo zejména v oblasti životního prostředí, konkrétně na nejvyšším množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace v přepočtu na obyvatele nebo v nízkém množství recyklovaného odpadu na obyvatele. Součástí výzkumu je každoročně průzkum spokojenosti, který na reprezentativním vzorku 1 600 lidí z jednotlivých krajů České republiky zjišťoval, jak jsou lidé v místě svého bydliště spokojeni s podmínkami pro život. Z průzkumu spokojenosti vyplynulo, že lidé jsou se životem v Praze nejspokojenější z celé České republiky.

Zlínský kraj obsadil čtvrtou příčku

Kladné body v rámci hodnocení získal Zlínský kraj především v oblasti ekologie a životní prostředí a v oblasti péče o děti a vzdělávání. Konkrétně se může pochlubit velmi vysokým podílem chráněných krajinných oblastí na celkové ploše, velmi vysokým podílem plochy typu přírodní biotop na celkové ploše, velmi nízkou produkcí odpadu v přepočtu na obyvatele, přitom ale nadprůměrným množstvím recyklovaného odpadu na obyvatele. Vysoce nadprůměrné jsou ve Zlínském kraji rovněž investice na ochranu životního prostředí v přepočtu na obyvatele. V oblasti péče o děti a vzdělávání se region může pyšnit vůbec nejnižším počtem dětí v základních školách na jednu třídu, stejně jako nejvyšší kapacitou základních uměleckých škol v přepočtu na 1000

obyvatel do 14 let věku. Mezi pozitiva regionu patří také velmi nízký počet trestných činů na 1000 obyvatel, velmi vysoká objasněnost trestných činů a nízký počet požárů v přepočtu na 1000 obyvatel. Za zlepšení by stála především oblast pracovního trhu. Konkrétně jsou zde podprůměrné mzdy, nadprůměrné rozdíly mezi mzdami mužů a mzdami žen i nadprůměrná míra nezaměstnanosti. Dobrých výsledků nedosahuje Zlínský kraj ani v počtu policistů na 100 tisíc obyvatel nebo v počtu usmrcených na 1000 km silnic. Slabé je to v regionu také s počtem dobíjecích stanic pro elektromobily v přepočtu na 100 km silnic. Z průzkumu spokojenosti vyplynulo, že spokojenost lidí s kvalitou podmínek pro život je ve Zlínském kraji na sedmém místě ze všech 14 krajů České republiky.

VÝSLEDNÉ POŘADÍ KRAJŮ ZA ROK 2024

1. Hlavní město Praha
2. Jihomoravský kraj
3. Královéhradecký kraj
4. Zlínský kraj
5. Jihočeský kraj
6. Plzeňský kraj
7. Pardubický kraj
8. Kraj Vysočina
9. Středočeský kraj
10. Liberecký kraj
11. Olomoucký kraj
12. Moravskoslezský kraj
13. Ústecký kraj
14. Karlovarský kraj

Srovnávací výzkum Místo pro život mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život nabízí veřejnosti možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.

David Pavlát, Project Director Communa