V Jaroměři se předávaly literární ceny. Jedna putovala i do Valašského Meziříčí
V Jaroměři se předávaly literární ceny. Jedna putovala i do Valašského Meziříčí
Držitelé ceny Miroslava Ivanova Michael Kocáb a Zdeněk Kment foto: Marcela Přerovská

Jaroměř, Val. Meziříčí – Minulý čtvrtek 16. září proběhl v Jaroměři v budově divadla na náměstí Dukelských hrdinů jubilejní XX. ročník udílení prestižních literárních cen Miroslava Ivanova za nejlepší knihy literatury faktu za rok 2020. Kvůli covidovým omezením se ceny předavávaly opožděně až nyní a akce se nekonala jako obvykle v Praze na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy, ale mimořádně v Jaroměři, rodišti M. Ivanova. Jednu z cen obdrželi i autoři z Valašského Meziříčí.
   Cena je udělována v pěti kategoriích. Hlavní Cenu Miroslava Ivanova za literaturu faktu za rok 2020 získal významný historik specializující se na dějiny pozdního středověku prof. Petr Čornej za knihu o Janu Žižkovi (dostal za ni i cenu Magnesia Litera 2020).
   Další známá osobnost uspěla v kategorii Memoárová a biografická literatura. Hudební skladatel, politik a předseda parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z ČSFR Michael Kocáb byl oceněn za knihu Vabank 1989-1991: Sametová revoluce, odsun sovětských vojsk.
   V kategorii Regionální dějiny zvítězila publikace Rozmarné hostince valašské od dvojice autorů Zdeněk Kment a Ladislav Baletka (*1944 Přerov, +2011 Valašské Meziříčí). Kniha je výsledkem dlouholeté spolupráce obou autorů pocházejících z Valašského Meziříčí. Zaměřuje se na historii valašských hostinců, úvodní třetina knihy je věnována všeobecným zajímavostem z dějin alkoholu i vývoji pohostinství od středověku až do roku 1948.
   Úvodního i závěrečného slova významné kulturní akce se ujal starosta Jaroměře Josef Horáček. Přivítal přítomné spisovatele, nakladatele i organizátory tohoto udílení literárních cen a samotné literatuře faktu popřál, aby se jí brzo dostalo zasloužené renesance i zájmu čtenářů. Závěrem poděkoval přítomnému Michaelovi Kocábovi za to, že se zasloužil o vyhnání bolševiků z naší země.
Po dobu konání celé akce probíhala prezentace oceněných knih. Po předání cen přednesl prof. Čornej přednášku o Janu Žižkovi.
   Přihlášené publikace posuzovala odborná osmičlenná porota pod vedením PhDr. Stanislava Tumise, M.A., Ph.D.
   Cena Miroslava Ivanova je od roku 2001 udělována autorům nejlepších publikací z oblasti literatury faktu. Vyhlašuje ji Klub autorů literatury faktu (KALF) a ocenění uděluje město Jaroměř-Josefov společně s KALF a Správou odkazu E. E. Kische. Předávání cen probíhá každoročně na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze.
   V letošním roce má Klub autorů literatury faktu celkem 82 aktivních členů spisovatelů.
   Nositeli ceny Miroslava Ivanova jsou např. Miroslav Zikmund, Vojtěch Zamarovský, Ivo Pejčoch, Karel Richter, Roman Cílek, Jiří Pernes atd.
ECHO Valašska