Rok s COVID-19 v sociálních službách: Nárůst sociálně patologických jevů, ale i větší solidarita ve společnosti
Rok s COVID-19 v sociálních službách: Nárůst sociálně patologických jevů, ale i větší solidarita ve společnosti
foto: Diakonie ČCE

Praha – Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, zveřejňuje výsledky průzkumu, který mapuje, jak pandemie ovlivnila podobu práce v sociálních službách a pomoc sociálně ohroženým osobám.
   „Pandemie těžce zasáhla celou populaci České republiky. Prakticky ve všech oblastech činnosti Diakonie registrujeme významný nárůst sociálně patologických jevů. Ohrožené rodiny a samoživitelé se potýkají s výpadky příjmů, absence IT techniky a nízká digitální gramotnost komplikuje přístup ke vzdělávání sociálně znevýhodněným dětem, izolace seniorů má devastující vliv na psychiku i zdraví, narůstá domácí násilí. Očekáváme, že dopady pandemie v sociální oblasti se v následujících měsících budou dále prohlubovat,“ říká Ivo Mareš, mluvčí Diakonie ČCE.

Senioři se přizpůsobují době, výrazně častěji využívají digitální komunikační technologie
   Pro nejvíce ohroženou věkovou kategorii seniorů jsou online komunikační technologie často jedinou možností, jak zůstat v kontaktu se svými blízkými a ubránit se negativním dopadům izolace. Mnoho seniorů se za poslední měsíce naučilo tyto technologie dobře ovládat, ať už zcela samostatně nebo s asistencí. V online kurzech pro laické pečující Diakonie zaznamenala o 60 % vyšší účast než v prezenční podobě.
   „Pandemie urychlila využití moderních informačních technologií a ukázala jejich možnosti i mimo zábavní a herní oblasti. Senioři mají velký problém s tím, že velká část z nich nemá doma přístup k internetovému připojení. Zároveň však vidíme i to, jak rychle se mnoho seniorů sžilo s online komunikačními platformami a naučili se je dobře ovládat. Je jasné, že technologie nejsou samospasitelné, krize ukázala důležitost dobrých mezilidských vztahů, solidarity a empatie,“ vysvětluje David Michal, ředitel Střediska celostátních programů a služeb Diakonie ČCE.
   V rámci sociálně aktivizační služby LifeTool Diakonie seniorům nabízí skypové hovory, online návody na aplikaci Whatsapp, rady s online bankovnictvím, zápůjčku tabletů pro sledování bohoslužeb či trénování paměti a další podobné služby.
   „V době karantény naše kolegyně v jednom domově pro seniory vzpomínala za pomoci tabletu a aplikace Skype metodou reminiscence s několika seniorkami, pro které to byl po dlouhé době jediný kontakt s člověkem, kterému se mohly podívat do tváře. Protože personál z důvodů bezpečnostních a hygienických opatření nosil ochranné obleky a roušky a obecně se méně zdržoval na pokojích klientů,“ uvedl Rostislav Jakoubek, vedoucí sociálně aktivizační služby Lifetool Diakonie ČCE, příklad toho, jak využití moderních technologií pomáhá při sociální izolaci seniorů.

Solidarita s nejslabšími ani po roce neslábne
   „Dobrou zprávou je, že se stále setkáváme s vysokou mírou ochoty pomáhat. Dobrovolníci nabízejí svou pomoc pro online výuku dětí, doučování, registraci seniorů k očkování nebo s rozvozem nákupů i jídla. Firmy darují IT techniku pro distanční výuku, pořádají zaměstnanecké sbírky a posílají nám i finanční dary, které pak využijeme pro pomoc lidem v nouzi. Ve vánoční sbírce Krabice od bot jsme vybrali rekordní počet vánočních dárků i finančních darů od jednotlivců. Je skvělé vidět, že v této těžké době lidé myslí na ty nejohroženější a jsou stále ochotni jim pomáhat,“ uzavírá Mareš.

- Nárůst sociálně patologických jevů hlásí téměř 60 % středisek Diakonie.
- Nejproblematičtější oblasti jsou: finanční potíže klientů, izolace seniorů a další propad znevýhodněných dětí ve výuce.
- Největší nárůst poptávky po službách Diakonie byl v těchto oblastech: podpora distanční výuky dětí, kurzy pro laické pečující (o 60 % vyšší účast než v prezenční podobě), řešení bydlení (50 %) a          odběry u pacientů v domácím prostředí (50 %).
- Významně vzrostl počet seniorů, kteří se dobře naučili ovládat online komunikační technologie.
- Solidarita s nejohroženějšími je stále velmi silná a roste – rekordní počet darů pro děti ohrožené chudobou i rodiče samoživitele.

Ivo Mareš, vedoucí komunikace a mluvčí Diakonie ČCE