Vsetínská nemocnice bude mít nový CT přístroj
Vsetínská nemocnice bude mít nový CT přístroj
foto: Nemocnice Vsetín

Vsetín - Dodávku nového moderního CT přístroje v hodnotě bezmála osmnáct milionů korun očekává Vsetínská nemocnice. Instalován by měl být koncem května. Nový počítačový tomograf rozšíří diagnostické možnosti a nahradí stávající přístroj, který ve Vsetínské nemocnici funguje od roku 2007. Nové vybavení bude hrazeno z dotací Evropské unie. Vsetínská nemocnice uspěla s projekty, které mají pomoci zvýšit kvalitu návazné péče.
   „CT přístroj nové generace umožní díky jinému způsobu rekonstrukce obrazu výrazné snížení dávky záření pro pacienta, což považuji za zcela zásadní přínos, neboť radiační zátěž populace je poměrně vysoká a radiodiagnostika se na ní podílí nemalou částí,“ komentovala Blanka Ludvová, primářka Oddělení radiodiagnostiky Vsetínské nemocnice s tím, že možnost rychlého skenování zlepší komfort pacientů, vyšetření bude probíhat rychleji. „Nutnost zadržení dechu bude kratší, což bude velkou výhodou zvláště u hůře spolupracujících pacientů. Spektrum vyšetření se zásadně nezmění, ale výrazně se zlepší kvalita zobrazení, zvláště při vyšetření cév, střev, ale i jiných běžně prováděných vyšetření plic, břicha a mozku. Větší nosnost vyšetřovacího stolu i vlastní konstrukce přístroje umožní vyšetřování pacientů s vyšší hmotností,“ dodala primářka.
   Ve Vsetínské nemocnici se díky dotacím z fondů Evropské unie připravují další investice v celkové hodnotě více než 180 milionů korun. „Projekty do výzvy integrovaného regionálního operačního programu na zvýšení kvality návazné péče jsme předložili už před třemi lety, tehdy ale nemohli být uspokojeni všichni žadatelé. Vláda koncem loňského roku do tohoto programu přidělila navíc dvě miliardy korun, díky tomu se dostalo i na naše projekty,“ potvrdila Věra Prousková, ředitelka Vsetínské nemocnice s tím, že nemocnice bude dovybavena špičkovou zdravotnickou technikou na téměř všech svých odděleních. „Obnoví se veškerá zobrazovací technika, kromě CT to budou i všechny rentgenové přístroje. Doplní se také ultrazvukové přístroje na další oddělení. Pacienty bude zajímat dokončení kompletní výměny nemocničních lůžek za moderní, elektricky polohovatelná. Modernizovat se bude veškeré vybavení operačních sálů - operační stoly, operační světla, anesteziologické přístroje, operační technika včetně laparoskopických sestav a nástrojů a kontejnerových systémů pro centrální sterilizaci. Nová monitorovací technika bude pořízena na anesteziologicko-resuscitační oddělení a chirurgickou jednotku intenzivní péče, obnoveny budou i plicní ventilátory na ARO. Špičkovými analyzátory a dalším speciálním zařízením budou dovybaveny laboratoře nemocnice, ale například i rehabilitační oddělení na poliklinice i na jednotlivých pracovištích v naší nemocnici,“ vyjmenovala ředitelka Prousková.
Ing. Lenka Plačková, PR a marketing Vsetínské nemocnice