Vsetín otevřel dopravní terminál a nový podchod pod železnicí
Vsetín otevřel dopravní terminál a nový podchod pod železnicí
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Ve Vsetíně se v pátek uskutečnilo slavnostní otevření společného odbavovacího terminálu pro železniční a autobusovou dopravu. Cestující mohou naplno využívat nový podchod k jednotlivým nástupištím. Práce kolem nádraží však nekončí, město nyní začíná budovat dopravní infrastrukturu kolem parkovacího domu a nové autobusové nádraží. Jde o práce, které s ohledem na technologické postupy nemohly být prováděny souběžně s přestavbou vlakového nádraží.

„Intenzivní přípravy na vybudování nového vlakového nádraží odstartovaly po volbách v roce 2014, kdy jsme v Bruselu zjišťovali, jakým způsobem je pro státy Evropské unie nastaven dotační program na podporu rozvoje veřejné dopravy. Díky tomu jsme věděli, že nádraží našeho typu musí mít pro získání plné dotace v blízkosti nákupní zónu a důležitou součástí je bezprostřední blízkost autobusového nádraží. Nákupní zónu se nám podařilo ve spolupráci se soukromým investorem vytvořit s tím, že se od počátku počítalo s jejím propojením s novým nádražím. Další důležitou věcí bylo, že jsme s předstihem pro případ, že bychom je při přestavbě potřebovali, nakupovali pozemky od Českých drah. Poté jsme nechali zpracovat studii budoucí podoby, která zahrnovala novou obchodní galerii a také vlakové nádraží a teprve poté jsme celý koncept projednali s Ministerstvem dopravy a Správou železnic. Naše příprava se vyplatila, protože k velké spokojenosti města obě instituce naše náměty přijaly a dnes vidíme výsledek. Mluví se o rekonstrukci, ale jde vlastně o úplně nové nádraží v místě starého,“ přiblížil starosta Vsetína Jiří Čunek (KDU-ČSL), který jako první muž radnice stál při výše popsaných vyjednáváních a přípravách přestavby nádraží.

V rámci zmíněných příprav výstavby nového nádraží se město dohodlo se soukromou společností Valatrans, že ta na pozemku města postaví obchodní galerii, která bude podchodem propojena s autobusovým a vlakovým nádražím a zároveň jím propojí centrum města a jeho další části. Společnost Valatrans vložila do výstavby obchodní galerie, která byla otevřena v roce 2019, zhruba 400 milionů korun a město do své části stavby, tedy Náměstí Jarmily Šulákové a části podzemního parkoviště, celkem 66 milionů korun.

Zatímco dopravní terminál je ode dneška v plném provozu, investiční aktivity kolem železniční stanice pokračují. „Město v současné době začíná mimo jiné s výstavbou nového autobusového nádraží, které bude umístěno bezprostředně u vlakového, a cestující díky tomu přestoupí z vlaku systémem hrana – hrana během několika minut suchou nohou do autobusu. Investice města do vybudování autobusového nádraží, infrastruktury kolem parkovacího domu, výstavby dnes zprovozněné části podchodu pod železnicí a zanádražního prostoru se celkově bude pohybovat ve výši téměř 280 milionů korun,“ doplnil starosta Čunek a pokračoval: „V sousedství železniční stanice dále pokračuje výstavba parkovacího domu, kterou realizuje Správa železnic, Zlínský kraj se pak bude podílet na financování přestavby Nádražní ulice včetně okružní křižovatky ve výši téměř 20 miliónů korun, to znamená že celkové náklady města a kraje jsou 300 miliónů korun, celá akce včetně financování části Správy železnic vyjde na zhruba 3 miliardy korun.“

„Úžasným synergickým momentem je také výstavba 280 bytů, které v zanádražním prostoru realizuje soukromý investor DELTA – Vsetínská pila. Díky tomu vzniká ve Vsetíně nová bytová čtvrť se zázemím,“ popsal starosta a dodal: „Za svůj profesní život v různých veřejných funkcích jsem byl u akcí za mnoho miliard korun. Nikdy se však nepodařilo zorganizovat postup prací tak perfektním způsobem jako u této investiční akce. Můj obdiv patří jak pracovníkům Ministerstva dopravy, tak Správy železnic. Podařilo se jim také vybrat odborně erudované dodavatele, jakým bylo sdružení družení společností OHLA ŽS, STRABAG Rail a AŽD. Nelze nepřipomenout, že v současné době probíhá ve Vsetíně další významná investice, která propojuje silnici 1/57 na okružní křižovatku u Kotova a dále na vlakové nádraží. Jde o tak zvanou Rampu Mostecká. Laicky řečeno jde o dálniční způsob bezpečných sjezdů bez křížení. Tato akce představuje investici Ředitelství silnic a dálnic přes 200 milionů korun.“

Slavnostnímu otevření dopravního terminálu byla přítomna řada vážených hostů. Nechyběl například ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Vsetín je příkladem, že se i v našich podmínkách daří propojovat různé druhy dopravy budováním společných terminálů. Zlepšování přestupních vazeb je jednou z cest ke kvalitnější veřejné dopravě, čímž se zvyšuje její atraktivita pro širokou veřejnost,“ sdělil ministr.

Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic, poznamenal, že jedním z hlavních cílů projektu byla náhrada stávajících úrovňových nástupišť ve stanici širokými ostrovními se zastřešením. „Cestující se díky jejich výšce dostanou pohodlně přímo do vlaku. Pro bezpečný příchod jsme vybudovali podchod s výtahy na jednotlivá nástupiště. Začíná už v obchodním domě Smetanova a prochází pod celým kolejištěm, aby propojil městské části na obou stranách stanice,“ popsal generální ředitel.

Město využilo stavby nového dopravního terminálu k udělení pocty vynálezci, starostovi Vsetína, podnikateli a mučedníkovi Josefu Sousedíkovi. Vyhlásilo veřejnou soutěž na zhotovitele uměleckého díla, které má Josefa Sousedíka připomínat. Umělecký artefakt z dílny sochařky Veroniky Plátkové odkazuje na vlak Slovenská strela, pro nějž Sousedíkova firma zhotovila komponent. Odhalen byl v rámci rovněž dnes během slavnostního otevření dopravního terminálu.

Michal Horský, Jana Raszková
s využitím tiskové právy Správy Železnic