Vedení města se sešlo s rodiči žáků ZŠ Záhumení
Vedení města se sešlo s rodiči žáků ZŠ Záhumení
foto: MěÚ Rožnov

Rožnov - Aktuálním tématem vedení města a rodičů dětí, které navštěvují ZŠ Záhumení, je odchod ředitelky a několika členů pedagogického sboru. Tento stav vyvolal pocity nejistoty u rodičů dětí, zejména o dalším fungování v následujícím školním roce. I proto vedení města uspíšilo plánovanou schůzku s rodiči již na čtvrtek 28. května, kde je informovalo o aktuální situaci.
   V druhé polovině května se na vedení města začalo obracet velké množství rodičů s otázkou, jakým způsobem bude dále fungovat ZŠ Záhumení. V posledních měsících se na základní škole začaly objevovat problémy v komunikaci a spolupráci mezi pedagogickým sborem. ZŠ Záhumení zajišťuje vzdělávání žáků 1. – 5. stupně a celkově nedisponuje příliš rozsáhlým pedagogickým sborem, tudíž by velký úbytek učitelů mohl zkomplikovat její fungování. „Paní ředitelka ZŠ se na nás obrátila s potížemi, které ji komplikovaly řízení fungovaní základní školy. Vedení města se k tomuto problému postavilo čelem a nabídli jsme prostředky na právní poradenství. Zároveň byla nabídnuta i využita pomoc dvou psychologů pro supervizi kolektivu a podporu odboru školství,“ uvedl místostarosta města Jan Kučera. Nynější situace však vygradovala v několik podaných výpovědí na vlastní žádost, a vedení města zintenzivnilo řešení vzniklé situace.
   Rodiče dětí, které navštěvují tuto školu, pociťovali nejistotu, jakým způsobem bude škola fungovat od září. I proto jsme se rozhodli uspíšit setkání s rodiči a schůzku jsme svolali obratem na 28. května 2020. Informovali jsme rodiče o probíhajícím konkursu na nového ředitele ZŠ. Nynější ředitelka již aktivně pracuje na doplnění pedagogického sboru tak, aby škola mohla fungovat od září v plném rozsahu bez omezení. Zároveň jsme chtěli dát rodičům prostor pro jejich dotazy či náměty. Uděláme maximum pro udržení školy v provozu i z důvodu, že se pravděpodobně blíží konec sporu s IPR a budova školy by již mohla být trvale ve vlastnictví města.“ řekl starosta města Radim Holiš. Místostarosta Jan Kučera aktivně navázal na důvody, proč je v dlouhodobé strategii města zachovat ZŠ Záhumení v provozu „Chceme rodičům nabídnout možnost vzdělávání dětí v prvostupňové škole s rodinnou atmosférou. V okolí školy se momentálně rozrůstá zástavba bytů a rodinných domů. I z tohoto důvodu musíme mít školu pro mladší žáky v blízkosti bydliště. Ideální je, když děti mohou dojít do školy pěší chůzí a rodiče je tedy nemusí vozit do školy autem přes půl města“.
   Na závěr schůzky jsme se s rodiči domluvili, že v horizontu 2 týdnů uskutečníme další setkání a budeme je aktivně informovat o novinkách,“ dodal starosta Radim Holiš.
Mgr. Petra Graclíková, tisková mluvčí MěÚ Rožnov p. R.