Ve ValMezu ani Rožnově se poplatek za odpad zvyšovat nebude
Ve ValMezu ani  Rožnově se poplatek za odpad zvyšovat nebude

Val. Meziříčí, Rožnov (red.) Novou Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích schválili v prosinci zastupitelé ve Valašském Meziříčí i Rožnově. Vedle několika technických změn z ní pžředevším vyplývá, že výše poplatku za svoz odpadu se měnit nebude. Platná je od 1. ledna.
   „Nově se upravuje způsob placení a den platby poplatku v návaznosti na změnu daňového řádu, který se týká možnosti úhrady poplatku platební kartou nebo obdobným platebním prostředkem,“ uvedl vedoucí finančního odboru MěÚ VM Zdeněk Studeník.
   „Poplatek za odpad v současné době nemusí platit děti do jednoho roku. Osvobození od poplatku jsou například osoby s pobytem na území města, které se zdržují v zahraničí více než 300 dnů v roce. Úlevu od placení poplatku mají také studenti do 26 let, a to ve výši 50 procent sazby, kteří studují v České republice a jsou nejméně 150 dnů příslušného roku ubytováni mimo území města,“ informovala tisková mluvčí meziříčské radnice Renata Votrubová. Poplatek, který zůstává ve výši 490 Kč, je splatný jednorázově nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
   V Rožnově platí občané za svoz komunálního odpadu 492 Kč. Město tuto cenu drží i přes stále se zvyšuící náklady již čtvrtým rokem. Radnice tak ze svého rozpořtu doplácí částku okolo pěti milionů korun. „Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu jsou ve výši kolem 7,89 milionů korun,“ řekl vedoucí finančního odboru MěÚ Martin Hrnčárek. Udržení této ceny napomáhá také důsledné třídění komunálního odpadu, nicméně i tak se v budoucnu radnice zdražení poplatku nevyhne.
   „Skutečné náklady města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu ve Valašském Meziříří za rok 2016 činil na jednoho poplatníka 877 korun,“ uzavřela Renata Votrubová.                                                                                                                                                                              ECHO Valašska