Tradiční otázka: Co s vánočním stromečkem?
Tradiční otázka: Co s vánočním stromečkem?

Valašsko (red.) A je tady opět tradiční Nerudovská otázka: Kam s ním? A odpověď je rovněž tradičně stejná: Ke kontejnerům.
   Jediné, co je třeba udělat, je stromečky zcela odstrojit, tj. zavit je veškerých ozdob a háčků. „Stromky je možné ukládat na sídlištích ke sběrným místům odpadů nebo je přivézt přímo do sběrného dvora na ulici M. Alše. Žádáme občany, aby neodkládali nepotřebné stromky mimo kontejnerová stání, nevyhazovali je různě po sídlištích, nebo je nevtláčeli v celku do nádob na bioodpad,“ upozornil referent odboru komunálních služeb MěÚ VM Michal Lysák.
Svoz stromků bude trvat do konce února a stará se o něj společnost TS Valašské Meziříčí s.r.o.
   V Rožnově už po několik let použité stromky sváží do školního statku, kde je šťepkují na dřevní hmotu, kterou město dále využívá.
   Pouze v rodinné zástavbě občané stromečky k popelnicím odkládat nesmí, jelikož pracovníci svozové firmy na odvoz komunálního odpadu je nevezmou. „Občané mohou buď suchý vánoční stromek spálit v domácím topeništi nebo ho seštěpkovat do kompostu. V neposlední řadě mají možnost ho odvézt do sběrného dvoru na ulici Zuberská,“ doplnila Lenka Němcová z odboru správy majetku MěÚ Rožnov.