Ve Valašském Meziříčí začíná rozmisťování velkoobjemových kontejnerů
Ve Valašském Meziříčí začíná rozmisťování velkoobjemových kontejnerů

Val. Meziříčí - Ve Valašském Meziříčí začne rozmisťování velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad z domácností. Od 6. do 9. října a od 13. do 16. října budou občanům města nádoby na bioodpad k dispozici na celkem šesti stanovištích. Podzimní vývoz velkoobjemového odpadu se uskuteční od 9. až 18. října, nebezpečného odpadu pak od 11. do 17. října.
Do města přichází podzimní práce a s tím spojené úpravy zeleně a ořezy stromů na soukromých zahradách. Pro tyto podzimní práce připravila pro své občany města mimořádný svoz biologicky rozložitelného odpadu ze zástavby rodinných domů ve Valašském Meziříčí.
   „Mimořádný svoz bude probíhat ve dvou termínech, a to vždy přes víkend. Do vybraných lokalit bude přistaveno po jednom velkoobjemovém kontejneru, do kterého občané mohou odložit ořezané větve ze stromů na zahradách, popadané ovoce a zbytky z vypěstovaných rostlin,“ informoval referent odboru komunálních služeb Michal Lysák. Radnice upozorňuje občany, aby neodkládali do těchto kontejnerů velkoobjemový a nebezpečný odpad z domácností. Ten bude svážen v příštím týdnu od 9. do 18. října.
   Harmonogram podzimního svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu je zveřejněn také na webových stránkách města v sekci Aktuality nebo v říjnovém čísle Zpravodaje města Valašské Meziříčí.
   Zároveň tímto žádáme občany, kteří se rozhodnou využít této možnosti, aby do kontejneru odkládali pouze příslušný odpad a tím umožnili kvalitní znovuvyužití těchto komodit.
                         Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí