Ve Valašském Meziříčí se loni uzavřelo 118 sňatků

Val. Meziříčí - Ve Valašském Meziříčí bylo v  loňském roce uzavřeno 118 sňatků, což je o 17 více než v  minulém roce. Vyplývá to ze statistiky městského úřadu.
„Předloni jsme zaznamenali 101 sňatků, v  loňském roce to už bylo 118,“ vyčíslila vedoucí meziříčské matriky Ivana Kasalová. Nejčastějším oddacím místem je obřadní síň městského úřadu, následuje zámek Kinských, zámecký park či kaple zámku Žerotínů. „Na přání snoubenců oddáváme i na nejrůznějších místech v  přírodě. Mezi výjimečné svatby loňského roku patřil svatební obřad na louce „U Javoru“ ve Velké Lhotě i v  kostele Nejsvětější Trojice,“ informovala Ivana Kasalová.
   V  loňském roce měli snoubenci větší zájem o  uzavření sňatku před farářem. „Předloni bylo oddáno v  kostele 16 párů, loni bylo církevních sňatků dokonce 21,“ upřesnila vedoucí matriky. Zájem o svatbu mají i cizinci. V  loňském roce oddala radnice čtyři smíšené páry.
Svatební termíny v  letošním roce:
Oddacími dny v  roce 2015 budou všechny soboty od 11. dubna do 26. září.
Obřadní místnost městského úřadu - 24. ledna, 28. února, 28. března, 24. října, 28. listopadu a 5 prosince.
Zámek Kinských - 10. ledna, 14. února, 14. března, 11. dubna, 13. června, 11. července, 12. září, 10. října, 14. listopadu a 12. prosince.
Kaple zámku Žerotínů - 27. června, 18. července, 8. srpna a 19. září.
Oddávat se nebude 4. dubna, 2. května, 9. května a 4. července.
Svatební obřady v  obřadní síni městského úřadu jsou bezplatné. Poplatek za pronájem zámku Kinských, přilehlého zámeckého parku a kaple zámku Žerotínů činí 2  500 korun.
                         Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí