Mrtvých na silnicích ve Zlínském kraji ubylo. Díky Valachům

Zlínský kraj, Valašsko (red.) Dopravních nehod ve Zlínském kraji vloni přibylo. Stalo se jich přesně 3 452, což je o 172 nehod více, než v předchozím roce 2013. Dobrou zprávou však je, že mrtvých bylo méně - v roce 2013 41 a v roce 2014 „jen“ 33. Je zajímavé, že onen rozdíl - 8 úmrtí mínus - je díky Valašsku. V roce 2013 zemřelo totiž ve Zlíně 9 osob, v okresech Kroměříž a Uherské Hradiště po osmi a na Valašsku 16 (!). V loňském roce se situace navlas opakovala pouze s tím rozdílem, že na Valašsku došlo pouze k osmi smrtelným nehodám.
   „Jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu jsou bezesporu chodci. Ani v roce 2014 tomu nebylo jinak. Ze 189 chodců, kteří byli ve Zlínském kraji účastníky dopravní nehody, jich 12 na následky zranění zemřelo a 35 z nich bylo těžce zraněno,“ vypočítal nprap. Petr Jaroš.
Nejčastější příčinou dopravních nehod ve Zlínském kraji v roce 2014 byl u bezmála dvou tisícovek případů opět nesprávný způsob jízdy (např. nepozornost, nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, apod.). Mezi další časté příčiny patřila i vysoká rychlost.
   Prakticky totožná jsou za oba roky počty nehod pod vlivem alkoholu (2013 - 391, 2014 - 394). Kdo by si myslel, že v této neblahé kategorii suverénně zvítězí Valaši, byl by na omylu. Vloni (i předloni) zvítězil Zlín se 133 nehodami a až druhé skončilo Valašsko (99) těsně následováno Uherským Hradištěm (96).