Valašské Meziříčí odhalilo nový památník padlým v 1. světové válce
Valašské Meziříčí odhalilo nový památník padlým v 1. světové válce
Slavnostní odhalení pomníku. foto: Zdeněk Kment

Val. Meziříčí - U příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa ve Valašském Meziříčí byl odhalen v parku na ulici Králova nový památník připomínající místní vojáky, kteří padli za první světové války. Slavnostní akt při příležitosti Dne válečných veteránů se uskutečnil v neděli 11. listopadu v 11 hodin. Následovaly pietní vzpomínky na několika místech ve městě. 
   Přesně před sto lety od konce první světové války odhalilo město Valašské Meziříčí nový památník obětem války. Pomník stojí v parku na místě bývalého hřbitova v Králově ulici za mateřskou školou Kraiczova. „Místo bylo zvoleno symbolicky, protože na hřbitově byli za první světové války pohřbívání vojáci, kteří zemřeli ve zdejších  lazaretech,“ vysvětlil bývalý místostarosta, nyní zastupitel Valašského Meziříčí Josef Vrátník (KDU-ČSL).
   Pomník je z božanovského pískovce, má tradiční tvar v podobě jehlanu. „Na podstavci budou čtyři žulové desky se jmény padlých z Valašského Meziříčí a Krásna nad Bečvou. Jména budou uvedena odděleně, neboť v době první světové války byly obce samostatné,“ pokračoval Josef Vrátník. Památník zhotovil Karel Pařenica. Autorem seznamu padlých je historik ze Státního okresního archivu Vsetín Zdeněk Pomkla.
   Při odhalení pomníku budou instalovány pouze tři desky asi se stovkou jmen. Čtvrtá deska bude instalována později. „Lze předpokládat, že se v archivech podaří dohledat další padlé, nebo po odhalení památníku se nám ozvou potomci či příbuzní jiných zahynulých, které jsme nedokázali dohledat,“ uzavřel Vrátník.
   Nedělní program zahájila v 11 hodin Dechová hudba města. Poté následovaly proslovy vedení města. O historických událostech pohovořil historik Zdeněk Pomkla.V 11.30 hodin nový památník vysvětil farář Římskokatolické farnosti Valašské Meziříčí Pavel Stefan a farář Sboru českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí Daniel Heller. Akce pokračovala pietními vzpomínkami u památníku v parku Abácie, v blízkosti základní školy Masarykova a u pamětních desek obětem války na městském hřbitově.
Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí