Dvě Ceny kvality v sociální péči putují do Charity Valašské Meziříčí
Dvě Ceny kvality v sociální péči putují do Charity Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí - Nesmírně nás těší, že v letošním 13. ročníku Ceny kvality v sociální péči zvítězila v kategorii Cena sympatie naše dlouholetá pracovnice Ludmila Plevová a v kategorii Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením získal prvenství Azylový dům pro matky s dětmi.
   Výbor pro zdravotní a sociální politiku Senátu PČR a společnost PRO RESCUE o.p.s. v letošním roce vyhlásili 13. ročník Ceny kvality v sociální péči. Cílem projektu je hledat, podporovat a každoročně morálně oceňovat ty jednotlivce a instituce, kteří v této náročné době vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele všech typů sociálních služeb. Výjimeční jsou poskytovatelé zejména tehdy, když svým postojem k práci potvrzují, že kvalita je především v profesionalitě a osobním přístupu.
   Neziskový projekt Cena kvality v sociální péči se snaží přispět ke zvýšení prestiže sociálních služeb  a upozornit na náročnost profesí tohoto segmentu širší veřejnost.
Pravidla výběru byla přísná. O to víc nás těší, že ve dvou ze šesti kategorií zvítězila naše pracovnice a zařízení Charity Valašské Meziříčí.
   Nyní je čas alespoň stručně představit oceněné. Azylového domu pro matky s dětmi vznikl v roce 2002 a je určen ženám s dětmi, těhotným ženám nebo ženám usilujícím o získání dětí do své péče. Služba se týká především těch žen, které zažívají domácí násilí, potřebují podporu a vedení při péči o děti a domácnost a které ztratily bydlení. Filozofií azylového domu je podporovat klientky tam, kde samy nezvládají. Naopak tam, kde mohou využít vlastních zdrojů, nedělat věci za ně a motivovat je k vlastní aktivitě. S každou klientkou tým intenzivně pracuje, plánuje kroky potřebné ke změně, poskytuje zpětnou vazbu a ukazuje „pro i proti“ jejího rozhodnutí. Klientka se poté pro změnu rozhoduje sama.
   Pracovníci azylového domu přijímají a vnímají člověka jako originál s vlastní osobní důstojností a hodnotnou, a to v rovinách tělesné, psychické, sociální i duchovní.
Druhým oceněným je naše dlouholetá pracovnice Ludmila Plevová.
   Paní Plevová pracuje v Azylovém domě pro matky s dětmi od roku 2002. V té době byla už v důchodu, ale svůj volný čas a životní zkušenosti chtěla nabídnout lidem, kteří potřebují radu a pomoc. Je to člověk, který nedokáže být bez lidí a i v době „zaslouženého odpočinku“ je stále velmi aktivní jak v soukromém, tak i pracovním životě. Do týmu mladších kolegyň „zapadla“ velice dobře a i když celý svůj profesní život pracovala v jiné oblasti (byla zootechničkou), velmi rychle se v sociální oblasti zorientovala, ba se tam přímo našla.
   Osobní přístup vzhledem k zaměstnavateli je také nadstandardní. Kromě svých pracovních povinností každoročně věnuje Charitě velké množství dobrovolnických hodin. Je velmi motivovaná pracovat s lidmi. Umí projevit jak podporu, tak také umí klienta vést k tomu, aby své problémy řešil. Umí velmi dobře předávat své životní zkušenosti v oblastech, které klientky azylového domu potřebují zvládnout.
Kolegům k získání ocenění velmi gratulujeme! Jsme rádi, že společně tvoříme tým Charity Valašské Meziříčí.
Za Charitu Valašské Meziříčí, Martina Došková