Ukončení sporu města Rožnov se společností IPR se blíží
Ukončení sporu města Rožnov se společností IPR se blíží
Ilustrační foto

Rožnov - Přes 17 let vede město Rožnov pod Radhoštěm spory se společností Immobilien Pirker reality, s. r. o., (dále jen IPR) týkající se majetku města. V téměř všech případech bylo město úspěšné, zůstal pouze dlouholetý spor o vlastnictví budovy MŠ Koryčanské Paseky a ZŠ Záhumení. Kdo je právoplatným vlastníkem posuzovalo několik soudů protichůdným způsobem. Na aktuálního vlastníka budov, společnost IPR, byla vydána exekuce a hrozil nekontrolovaný prodej těchto nemovitostí. Město Rožnov však bylo iniciátorem jednání, které vedou k trojstranné dohodě a zastupitelstvo města odhlasovalo přistoupení k finančnímu narovnání se společností IPR, tak aby se město stalo výlučným vlastníkem budov.
  Město se dlouhodobě snaží prokázat, že budovy MŠ Koryčanské Paseky a ZŠ Záhumení přešly do jeho vlastnictví ještě před privatizací na základě hospodářské smlouvy. S tím však IPR, která je nyní v katastru nemovitostí vedena jako jejich vlastník, nesouhlasí. Přes nespočet soudních jednání, které do dnešního dne neprokázaly jednoznačného vlastníka, zkomplikovala situaci vydání exekuce na společnosti IPR. V tomto případě hrozil nekontrolovatelný prodej nemovitostí v dražbě. V případě, že by budovy byly dány do dražby, není zaručeno, že by město v dražbě uspělo a budovy získalo do vlastnictví. „Cílem je získat budovy do vlastnictví města a neriskovat dražbu, u které víme, že u města hospodařícího s veřejnými rozpočty je ta nejhorší varianta. Proto jsme vstoupili do jednání se všemi stranami a výsledkem je trojstranná dohoda. Podařilo se nám vyjednat cenu 6 830 374 Kč, za kterou se město Rožnov stane výlučným vlastníkem obou budov a spor bude tedy ukončen. Je to o asi 600 000 Kč nižší částka, než bylo původně plánovaná vyvolávací cena v hrozící dražbě,“ uvedl starosta Radim Holiš. Zastupitelstvo města odhlasovalo v úterý 30. června 2020 finanční narovnání se společností IPR a podpořilo tak blížící se ukončení dlouholetých soudních řízení o určení vlastnictví budov MŠ Koryčanské Paseky a ZŠ Záhumení.
   „Čeká nás však ještě několik úkonů, než se dostaneme ke zdárnému konci. Částka, kterou jsme vyjednali se společností IPR bude uložena v úschově a společnosti IPR bude vyplacena až v okamžiku, kdy budou obě budovy ve vlastnictví města. V této ceně je započtena také částka exekučního příkazu, který byl na budovy vydán. Těsně před podepsáním smlouvy a jejím podání na katastr nemovitostí, bude prověřen stav centrální evidence exekucí, stav obchodního rejstříku a stav katastru nemovitostí,“ uvedl advokát Thomas Mumulos, který město ve sporu zastupuje.
   „Museli jsme změnit taktiku i s ohledem na hrozící dražbu. Jsem rád, že se podařilo vyjednat dohodu, kterou zastupitelstvo schválilo. Tímto se opravdu blíží ukončení sporu, který město dlouhodobě zatěžoval. Obě budovy vyžadují nutnou rekonstrukci, tak aby bylo zajištěno kvalitní vzdělávání v Rožnově,“ upřesnil starosta města Radim Holiš.
Mgr. Petra Graclíková, tisková mluvčí MěÚ Rožnov p. R.