Úhyn raků v Rožnovské Bečvě nezpůsobila žádná toxická látka
Úhyn raků v Rožnovské Bečvě nezpůsobila žádná toxická látka

Rožnov - Na konci dubna řešil odbor životního prostředí MěÚ Rožnov společně s hasičským sborem a rybáři úhyn raků v toku Rožnovské Bečvy. Laboratorní rozbory odebrané povrchové vody ukázaly, že za úhynem není žádné toxické znečištění. S velkou pravděpodobností mohou za smrt raků dlouhodobě nevyhovující podmínky vodních poměrů.
   Na konci dubna řešil Odbor životního prostředí MěÚ Rožnov úhyn raků, na který upozornili občané města. „Do souvislosti byl tento úhyn dáván s výskytem oranžové a bílé pěny na Rožnovské Bečvě. K těmto událostem jsme vyjížděli společně s hasičským sborem města a  místními rybáři. Provedli jsme pochůzky po toku pro zjištění možného zdroje znečištění a zadali jsme akreditované laboratoři provedení rozboru povrchové vody z Rožnovské Bečvy,“ uvedla vedoucí odboru živostního prostředí Marie Hrabovská. Výsledky tohoto rozboru ale ukázaly, že nedošlo k žádnému toxickému znečištění toku Rožnovské Bečvy. „Byly prokázány pouze mírně zvýšené hodnoty  BSK5 a CHSKCr  (biochemická spotřeba kyslíku a chemická spotřeba kyslíku) oproti hodnotám stanovených platnou vyhláškou pro povrchové vody, což je způsobeno nízkým stavem vody,“ doplnila Marie Hrabovská.
   Žlutě až oranžově a bíle  zbarvená  pěna na toku řeky byla způsobena s největší pravděpodobností velkým výskytem pylu, což potvrzuje také pylové zpravodajství  v inkriminované době, kde se uvádí, že zdrojem masivních pylových nánosů jsou jehličnany smrk a borovice se žlutým zabarvením.
   „Bohužel se nám nepodařilo zjistit jinou příčinu úmrtí raků. Situaci jsme řešili také s odborníky na zoologii bezobratlých, zvláště raků. Po nastínění souvislostí nám nebyl doporučen odběr vzorků z těl uhynulých raků pro rozbor. Dle sdělení zoologa raci zřejmě nezvládli dlouhodobé neideální podmínky vodních poměrů. Tedy dlouhodobě nízký stav vody, nepropláchnuté  koryto po zimě, skokový ohřev vody neobvyklý v tuto roční dobu a velkou záplavu pylu, jak z jehličnanů ( smrk a borovice), tak pylu jiných rostlin,“ uzavřela informace k úhynu raků Marie Hrabovská, podle které bude samozřejmě odbor životního prostředí ve spolupráci se členy rybářského svazu tok řeky Rožnovské Bečvy dále sledovat.
Mgr. Tomáš Gross, tiskový mluvčí MěÚ Rožnov p. R.