Tržnice a krásenský břeh Bečvy se ve ValMezu promění
Tržnice a krásenský břeh Bečvy se ve ValMezu promění
foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí – Zastupitelé schválili zahájení projektových prací na dlouho očekávané revitalizaci pravého břehu Rožnovské Bečvy v centru Valašského Meziříčí. Do budoucna zde vznikne „Meziříčská náplavka“ podle architektonické studie, kterou zpracoval světově oceňovaný ateliér CHYBIK+KRISTOF.

Radnice aktuálně připravuje soutěž na zhotovitele projektové dokumentace. „Zahrnovat bude komplexní revitalizaci krásenského břehu Bečvy včetně tržnice. Chybět samozřejmě nebude ani nezbytná úprava zeleně, osvětlení prostoru pod mostem a související mobiliář. Během přípravy jsme se tak po náročných diskuzích dohodli s Povodím Moravy na podobě celého prostoru. V následujících letech zde vznikne Meziříčská náplavka, které ještě víc zatraktivní centrum našeho města a naváže na opravený most, ulici Mostní a nové náměstí,“ uvedla s úsměvem místostarostka Yvona Wojaczková. Město počítá s tím, že cena projektových prací nepřesáhne 1,5 milionu Kč. Pokud půjde vše podle plánu, měly by stavební úpravy probíhat v součinnosti s opravou přilehlého silničního mostu, který je součástí průtahu městem. Zde počítá ŘSD se zahájením prací v roce 2025.

Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí