Tesco opět podpoří neziskové organizace
Tesco opět podpoří neziskové organizace

Val. Meziříčí – Také letos vyhlásil Nadační fond Tesco program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“ na podporu obecně prospěšných a komunitních projektů, které přispívají ke zlepšení kvality života ve městech.
   Dotační program je určen pro neziskové i příspěvkové organizace, spolky, které v rámci přihlášeného projektu prověří porota složená ze zástupců odborného garanta Fóra dárců a vybraných zaměstnanců Tesca.
   V pátém ročníku programu podpoří Tesco tři finálové projekty z každé z 90 stanovených oblastí. První místo vždy obdrží grant v hodnotě 30 tisíc korun, druhé místo 16 tisíc a třetí příčka 10 tisíc korun. O pořadí finalistů a výši grantů přidělených jednotlivým projektům rozhodnout zákazníci v hlasování přímo v obchodech Tesca.
   Přihlašování projektů do pátého kola grantového programu bude probíhat do 16. listopadu. Hlasování zákazníků pak od 21. ledna do 17. února příštího roku. Vyhlášení výsledků se uskuteční v březnu 2019.
   Více informací a podrobnosti o programu na webových stránkách Tesca https://itesco.cz/pomahame/.
Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí