Technické služby Vsetín mají zásoby posypu i novou techniku
Technické služby Vsetín mají zásoby posypu i novou techniku
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Rada města již dříve schválila aktualizovaný plán zimní údržby, podle něhož se řídí rozsah, způsob údržby a také lhůty, v nichž má být sjízdnost a schůdnost městských silnic a chodníků zajištěna. Plán je obdobný jako loni, došlo pouze k jeho rozšíření o asi sto metrů komunikací. O sjízdnost cest a schůdnost chodníků se bude starat příspěvková organizace Technické služby města Vsetína (TS), a to včetně 12 pracovníků veřejně prospěšných prací a subdodavatelů. Údržbu komunikací, které nejsou v majetku města, by měli zajistit jejich správci.

Rozpočet TS počítá letos s navýšenými náklady na zimní údržbu, neboť došlo ke zdražení vstupů na tuto činnost. Dosáhnout by mohly až devíti milionů korun. Konečná částka bude záviset i na tom, jaké počasí nastávající zima přinese. Při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti záleží totiž nejen na množství sněhové nadílky, ale například i na výši teplot či počtu dní, kdy vzniká náledí. Právě jeho odstraňování je technicky a tudíž i finančně velmi náročné.

Kromě zabezpečení technikou jsou TS připraveny na zimu i v oblasti zásobování posypovým materiálem. „Máme naskladněno 350 tun soli a 500 tun inertního materiálu. Dalších 400 tun inertního posypu je ještě objednáno,“ uvedl ředitel TS Josef Stejskal.

Během zimy se budou TS starat o 197 kilometrů komunikací, z nichž je 107 kilometrů chodníků, a také o více než 54 tisíc čtverečných metrů veřejných ploch. Mezi ně patří například veřejné parkoviště u obchodního komplexu na Sychrově, parkoviště u OD Jednota či chodníky a prostranství kolem Smetanovy obchodní galerie, které jsou ve vlastnictví města. „Budeme se starat i o některé příjezdové komunikace a chodníky k základním a mateřským školám,“ uvedl Stejskal, podle jehož slov samotné TS zajišťují úklid asi 70 procent komunikací, 30 procent prací připadá na subdodavatelské firmy.

Stejně jako uplynulou zimu budou pracovníci TS kromě silnic a chodníků zajišťovat také úklid 90 autobusových zastávek, 82 přechodů pro chodce a asi 25 mostů a lávek. V ulicích tak instalují v následujících dnech více než stovku posypových nádob, které budou průběžně doplňovány. Snahou TS bude také zajistit ruční údržbu míst nepřístupných technice, jako jsou schodiště, lávky, mostky, vstupy z chodníků na přechody pro chodce, parkovací místa pro zdravotně postižené v centru města či přístupy k parkovacím automatům. „Oproti loňským třinácti pracovníkům veřejně prospěšných prací budeme mít letos na ruční čistění o jednoho pracovníka méně,“ informoval dále Stejskal s tím, že využívána bude čtyřkolka s příslušenstvím zakoupená v roce 2021 i nový vůz Multicar, který letos TS pořídily za přibližně 2,8 milionu korun.

Mapy schůdnosti a sjízdnosti městských komunikací, ve kterých jsou zakresleny udržované úseky i jejich priorita (1. červená, 2. modrá, případně 3. žlutá), dle níž se stanovuje doba, za niž musí být následky mrazu či sněhové nadílky zmírněny, najdete v příloze.

Ve Vsetíně je však i mnoho komunikací, které nejsou ve vlastnictví města. O ty by se měli starat jejich správci. Úklid na silnicích II. a III. třídy v našem okrese zajišťuje společnost Správa a údržba silnic Valašska (SÚS). Ve Vsetíně bude udržovat ulice Generála Klapálka, Pod Pecníkem, Sychrov, Pod Zakopaniců, Palackého, Nádražní, Mosteckou včetně nadjezdu, ulici Jasenickou až po Zbrojovku, ulici 4. května, dále celý Semetín až po hájenku a také cestu z Dolní Jasenky na Dušnou. Silnice I. třídy v okrese Vsetín a Zlín udržuje firma AVE CZ. V našem okolí se jedná zejména o tah od Nového Jičína přes Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč, až do Valašských Klobouk a cestu přes Sirákov ze Vsetína do Zlína.

Průjezd mechanismů zajišťujících zimní údržbu je mnohdy ztížen vozidly parkujícími na komunikacích nebo v jejich blízkosti. Žádáme proto řidiče, aby mysleli na to, že špatně odstavený vůz může být příčinou problémů pro techniku. Stejně tak mohou ztěžovat zimní údržbu i keře zasahující do profilu komunikace. V případě, že majitelé nezajistí odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do komunikací a chodníků, případně zastiňujících dopravní značení nebo veřejné osvětlení, ořez provedou pracovníci TS.

Jiří Žůrek