Radní podpořili pěti miliony korun dětská dopravní hřiště
Radní podpořili pěti miliony korun dětská dopravní hřiště
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Výstavbu nebo rozšíření dětských dopravních hřišť ve Valašských Kloboukách, Luhačovicích a Uherském Brodě podpořili částkou 5 milionů korun radní Zlínského kraje. Poskytnutí dotaci ještě musí schválit krajští zastupitelé. Zlínský kraj během posledních pěti let finančně podpořil vznik či modernizaci celkem 10 dopravních hřišť, a to částkou přesahující 27 milionů korun.

Celkovou částkou 5 milionů korun hodlá Zlínský kraj podpořit vybudování či rozšíření dětských dopravních hřišť ve Valašských Kloboukách, Luhačovicích a Uherském Hradišti. Přidělení dotací už projednali krajští radní a doporučili jejich schválení krajským zastupitelům, kteří se sejdou 12. září.

„Tato finanční podpora je v souladu se Studií obnovy dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji schválenou v roce 2017. Zlínský kraj za posledních pět let poskytnul dotace na výstavbu, obnovu či modernizaci deseti dětských dopravních hřišť v celkové výši přesahující 27 milionů korun. Dotace byly poskytnuty všem žadatelům, kteří o investici do dětského dopravního hřiště projevili zájem,“ sdělil náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel.

Ve Valašských Kloboukách bude vybudováno nové dětské dopravní hřiště u místní základní školy na ulici Dlouhá. Na hřišti vzniknou obvodové komunikace z asfaltobetonu, křižovatka včetně světelné signalizace, komunikace pro pěší a cyklisty ze zámkové dlažby. Dále zde bude osazeno svislé dopravní značení, vyznačeno vodorovné značení a provedeny sadové úpravy. Hřiště bude vybaveno potřebným mobiliářem. Výše navržené dotace: 2.484 milionu korun.

V Luhačovicích se postaví nové dětské dopravní hřiště v areálu sportovního centra Radostova. Vybudovány zde budou komunikace z asfaltobetonu, osazeno svislé dopravní značení a vyznačeno vodorovné dopravní značení. Výše navržené dotace: 1,314 milionu korun.

V Uherském Hradišti bude rozšířeno stávající dopravní hřiště, položeny zde budou nové asfaltové plochy. Vyměněno bude dopravní značení a světelná signalizace. Výše navržené dotace: 1,2 milionu korun.

Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje