Kraj opět finančně podpoří úpravu bílé stopy
Kraj opět finančně podpoří úpravu bílé stopy
Velké Karlovice. foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Zlínský kraj poskytne více jak milion korun na údržbu lyžařských běžeckých tras na svém území. Dotaci mohou její příjemci využít na servis sněžných vozidel, s jejichž pomocí bílou stopu upravují, na nákup pohonných hmot a provozních kapalin či na pořízení GPS zařízení.

Radní kraje podpořili přidělení finanční dotace devíti žadatelům, kteří se starají o úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji. Z krajského dotačního programu, který je pro tento účel určen, bude mezi příjemce rozdělena částka 1 024 000 korun.

„Údržba bílé stopy je záslužná, ovšem současně dost nákladná záležitost. Zlínský kraj údržbu tras finančně podporuje v zájmu zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování a rozvoj sportovního vyžití na svém území. Tento dotační program znamená přínos jak pro oblast cestovního ruchu, tak pro zdraví a kondici našich obyvatel,“ uvedl náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za cestovní ruch.

Žádost o finanční podporu mohly podat jak právnické osoby, tak podnikající fyzické osoby. Podpořeno bylo všech 9 přijatých žádostí. Příjemci získají dotace v rozmezí od 50 tisíc do 200 tisíc korun. Využít je mohou například na servis sněžných vozidel určených k úpravě lyžařských tras, na nákup pohonných hmot a provozních kapalin či na pořízení GPS zařízení.

Peníze konkrétně obdrží Sdružení Valašsko – Horní Vsacko, Ski centrum Kohútka, společnost Vsacký Cáb, Podhostýnský mikroregion, Běžecký areál Pustevny, Sportovní klub Brumov-Bylnice a také obce Velké Karlovice, Valašská Bystřice a Horní Bečva. V případě dotací obcím musí podle zákona jejich přidělení kromě rady kraje schválit také krajské zastupitelstvo. Jeho zasedání je naplánováno na 24. dubna 2023.

Vladimír Dostálek, Krajský úřad Zlínského kraje