Hokejové Berany nikdo koupit nechce. Co bude dál?
Hokejové Berany nikdo koupit nechce. Co bude dál?

Zlínský kraj – Záměr prodat svůj podíl ve společnosti Berani Zlín oznámila zlínská radnice letos v červenci. Poté, co nejdříve oslovila stávající společníky klubu, kteří o koupi podílu zájem neprojevili, vypsala v říjnu výběrové řízení. Do toho se však nikdo nepřihlásil.
Společnost Berani Zlín má v současné chvíli tři majitele – 49% podíl vlastní Statutární město Zlín, 41 % spolek HC Berani Zlín a 10 % patří společnosti PSG. Právě tyto dva společníky oslovilo město Zlín ohledně odkupu svého podílu ještě před vypsáním výběrového řízení jako první.

„Zapsaný spolek HC Berani Zlín reagoval, že aktuálně o podíl města nemá zájem. Společnost PSG projevila zájem o celý podíl města, ovšem předložená nabídka, s ohledem na výši nabídnutého pravidelného ročního příspěvku, by podle nás nezajistila dlouhodobou stabilitu „A“ teamu Beranů,“ sdělil dříve primátor Zlína Jiří Korec.

Následovalo tak vypsání výběrového řízení, do kterého mohli zájemci své nabídky podávat od 24. října do 7. listopadu. Rozhodujícími kritérii pro prodej až celého podílu města měla být výše nabídnuté ceny a také výše pravidelného ročního finančního příspěvku, který nabyvatel poskytnete společnosti Berani Zlín od okamžiku převodu schváleného obchodního podílu do 1. ledna 2028.

„Naším cílem bylo získat stabilního partnera a zajistit klubu v budoucích letech finanční stabilitu. Dlouhodobě za město deklarujeme, že se nebráníme podíl města prodat. Vzhledem k tomu, že před pár měsíci bylo veřejně sdělováno, že mají být zájemci o městský podíl, rozhodli jsme se vyhlásit transparentní veřejné řízení,“ pokračoval Jiří Korec.

Do výběrového řízení se ale nikdo nepřihlásil. „K našemu překvapení se však do výběrového řízení nikdo nepřihlásil. Náš zájem najít silného partnera hokejového klubu, případně partnery, tak nadále trvá. Pokud město bude takový zájemce kontaktovat, jsme připraveni s ním jednat,“ dodal zlínský primátor.

Kateřina Nosková