Špatně vytříděný odpad skončí bez užitku na skládce
Špatně vytříděný odpad skončí bez užitku na skládce

Val. Meziříčí - Většina obyvatel Valašského Meziříčí poctivě třídí odpad, který je pak možné dále zpracovat. Stále se však najdou tací, kteří do nádob určených ke třídění vyhazují odpad, který do nich zjevně nepatří.
   Radnice tento nešvar v poslední době registruje zejména v případě hnědých nádob na bioodpad. „Do nich patří biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a domácností. Rozhodně to nejsou plastové pytle, polystyren či papírové krabice, které v těchto nádobách opakovaně nacházíme,“ řekl Michal Lysák z odboru komunálních služeb valašskomeziříčské radnice a pokračoval: „Takto znehodnocený odpad od nás společnosti, které se zabývají jeho dalším zpracováním, odmítají převzít. Bez užitku tak končí na skládce a vniveč přichází i práce všech, kteří poctivě třídí. Žádáme proto občany, kterých se to týká, aby byli v případě třídění odpadu zodpovědnější.“
Do bioodpadu PATŘÍ:
Tráva, listí, zbytky rostlin, drobné větve, kůra a části keřů
Seno, sláma, piliny a zemina z květináčů
Vychladlý popel ze dřeva
Piliny z chovu domácího křečka nebo morčete
Ovoce a zelenina, slupky, jadřince, pecky z ovoce
Zbytky pečiva a obilovin, skořápky z vajec a ořechů
Čajové sáčky, kávová sedlina, papírové kapesníky a ubrousky
Do bioodpadu NEPATŘÍ:
Zbytky masa, kosti, kůže, oleje, tuky a zbytky potravin živočišného původu
Rostliny napadené chorobami
Uhynulá zvířata a exkrementy masožravých zvířat
Textil, jednorázové pleny, sáčky z vysavačů
Plasty, sklo, kovy, nebezpečný a stavební odpad, elektroodpad
Popel z uhlí a cigaret
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí