K rekonstrukci vsetínského vlakového nádraží je opět blíže
K rekonstrukci vsetínského vlakového nádraží je opět blíže
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Zahájení rekonstrukce vlakového nádraží spolu s navazující přeměnou přednádražního a zanádražního prostoru se opět přiblížilo. Vsetínští radní schválili uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích města, která je nezbytná pro to, aby mohla Správa železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty) provést stavbu. Stavební práce odstartují zřejmě v příštím roce.
   Součástí rekonstrukce vlakového nádraží, kterou připravuje Správa železnic (SŽ), je demolice stávající a stavba nové výpravní budovy, jež má poté sloužit jako společný odbavovací terminál pro vlakovou i autobusovou dopravu. Dále je součástí nové dispoziční a směrové uspořádání kolejiště tak, aby podél něj mohly vyrůst bezbariérové vyvýšené peróny. Pod kolejištěm pak mají být vybudovány dva podchody. Jeden přímo pod nádražím s vyústěními v městské části podzemního parkoviště a v lokalitě bývalé Delty Na Lapači, druhý poblíž budovy VZP, jenž nahradí stávající železniční přejezdy U Křivačkárny a na ulici Štěpánská. Ty budou zcela zrušeny.
   Současně s výše uvedeným SŽ plánuje stavbu parkovacího domu v místě bývalé „zbrojovácké“ železniční vlečky a také nové silniční propojení železničního překladiště v zadní části lokality Na Lapači s budoucí okružní křižovatkou na silnici I/69 v Rokytnici před Kotovem.
   „Počítáme s náklady ve výši 2,2 miliardy korun,“ uvedl Marek Illiaš z tiskového oddělení SŽ s tím, že investor rozdělil akci na tři části. Pro každou je vydáno územní rozhodnutí, ovšem pravomocné je zatím pouze jedno, které se týká stavby parkovacího domu. „V případě samotného vlakového nádraží a silniční spojnice Rokytnice a Lapače došlo k odvolání účastníků územního řízení a věc bude řešit Krajský úřad Zlínského kraje,“ přiblížil Illiaš, podle nějž chce SŽ nezávisle na tom již letos v březnu podat žádost o stavební povolení.
   Město veškeré aktivity se SŽ koordinuje, neboť na rekonstrukci vlakového nádraží bude navazovat svými úpravami přednádražního a zanádražního prostoru. „Momentálně připravujeme veřejnou soutěž na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby, soutěž bychom chtěli vyhlásit na přelomu letošního února a března,“ prohlásil starosta Jiří Růžička.
  V přednádražním prostoru město plánuje přesun autobusového nádraží blíže k nově postavené výpravní budově a stavbu příjezdové komunikace k ní. Stávající křižovatku u polikliniky pak má nahradit kruhový objezd. V zanádražním prostoru u vyústění podchodu je v plánu stavba záchytného parkoviště.
   „SŽ by s rekonstrukcí nádraží měla začít v příštím roce a my se k ní s úpravami přednádraží a zanádraží připojíme. Realizace celého projektu by měla trvat zhruba tři roky,“ uzavřel starosta Růžička.
Michal Horský