Sesuv v Rokytnici zmizí do 10 dnů
Sesuv v Rokytnici zmizí do 10 dnů
foto: Michal Horský

Vsetín - Část upraveného břehu potoka Rokytenka v místní části Rokytnice nedaleko bývalých stavebnin se po téměř čtyřech měsících opět sesunula. Správce toku, kterým jsou Lesy ČR, přislíbil urychlenou nápravu. Plánuje rovněž údržbu koryta potoka.
   Část opevnění koryta (opěrné zdi) Rokytenky za domem č. p. 455 se sesunula již v květnu letošního roku při tehdejších bleskových povodních. Lesy ČR plánovaly odstranění havarijního stavu na září. Ještě než k tomu přistoupily, stihl území Vsetína v pondělí 2. září další silný déšť, a poškození zdi a sesuv v lokalitě se rozšířily.
   „Městská policie provedla základní zabezpečení okolí sesuvu. Místo zapáskovala proti vstupu osob. Současně jsme vyzvali správce toku, aby urychleně sjednal nápravu,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje radnice Dalibor Sedláček.
   „V úterý 3. září jsme za účasti zástupce městského úřadu provedli místní šetření. Sesuv nejpozději do deseti dnů odstraníme,“ přislíbil správce toků Lesů ČR Vsetín David Smítka. „Do původního stavu současně uvedeme i dotčené okolí sesuvu,“ doplnila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.
   David Smítka také potvrdil, že Lesy ČR v brzké době provedou údržbu koryta Rokytenky, které je zejména v úseku u zimního stadionu plné popadaných náletových dřevin. Ty tvoří překážku, která by v případě dlouhodobějších dešťů a zvýšení hladiny Rokytenky mohla způsobit vylití toku z koryta. „Dřeviny odstraníme do poloviny října, už jsou označené. Během kácení krátkodobě omezíme vstup na chodník podél toku,“ uvedl Smítka.
Michal Horský