Rožnov obnovil kříž v Tylovicích
Rožnov obnovil kříž v Tylovicích
Kříž na hřbitově v Tylovicích. foto: MěÚ Rožnov

Rožnov - Město Rožnov obnovilo památku místního významu – kříž na hřbitově v Tylovicích. Kamenný kříž z roku 1888 vykazoval celoplošné hloubkové i povrchové znečištění. Částka na opravu kříže, ve výši 61 tisíc korun, byla hrazena z rozpočtu města.
   Rožnovský městský úřad nechal opravit další památku místního významu, a to kříž na hřbitově v Tylovicích. Kamenný kříž z roku 1888 vykazoval celoplošné hloubkové i povrchové znečištění, které bylo způsobeno biologickým i prachovým náletem. „Především kvůli hloubkově působícímu biologickému znečištění a také výrazným negativním vlivem klimatických podmínek, byl kámen v podstavci kříže povrchově narušen sprašnou erozí. Také litinový korpus Krista byl natřen několikavrstevnými nátěry a zaniklo tak jeho původní zlacení,“ uvedla Petra Glumbíková z odboru správy majetku MěÚ Rožnov. „Po odstranění povrchových i hloubkových nečistot bylo provedeno čištění, odstranění starých tmelů a zvětralého spárování a celkové zpevnění materiálu. Následné drobné vysprávky, plastické doplnění a modelace včetně obnovy textů a obnovy zlacení plastiky Krista vrátily historické památce na hřbitově v Tylovicích původní krásnou podobu,“ popsal rozsah prací kamenosochař Alan Doupal, který v Rožnově pod Radhoštěm restauroval již několik podobných památek.
Mgr. Tomáš Gross, tiskový mluvčí MěÚ Rožnov p. R.