Prošlá občanka, pas nebo řidičák? Nevadí
Prošlá občanka, pas nebo řidičák? Nevadí
Ilustrační foto

Val. Meziříčí - Vypršela vám platnost občanského nebo řidičského průkazu či cestovního pasu? Vzhledem k aktuální situaci a vyhlášenému nouzovému stavu nemusíte na městský úřad a můžete doklad používat nadále.
Za účelem omezení pohybu osob a také v souvislosti s omezením provozu Městské úřadu Valašské Meziříčí platí pro osobní doklady, jimž vypršela platnost, následující výjimky:
- občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. 
- osoby, jimž  skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky nadále řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla. Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat příslušnému úřadu.
- občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí