Prohlášení vedení Vsetína k preventivnímu testování dětí ve školách a školkách
Prohlášení vedení Vsetína k preventivnímu testování dětí ve školách a školkách
Vsetínská radnice foto: Zdeněk Kment

Vsetín – V posledních dnech registrujeme stížnosti a nesouhlas některých rodičů k otázce testování dětí při jejich návratu do školských zařízení. Objevují se i výzvy k tomu, aby město jako zřizovatel škol a školek nařídilo jejich ředitelům, aby děti ve školách netestovali.
   Ač obavy rodičů z testování dětí chápeme, je potřeba zdůraznit, že se jedná o nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky a město jej nemůže ignorovat a bojkotovat. Přes veškerou argumentaci platí presumpce správnosti a zákonnosti mimořádných opatření a tyto může zrušit pouze soud. Odpovědností města je dodržování aktuálně platné legislativy.
   Možnost, byť prozatím jen částečného návratu dětí do škol a školek vítáme, protože vzdělání dětí a jejich návrat do normálního života je prioritou nás všech.
   Informace o podrobnostech testování naleznete na nově spuštěném webu ministerstva školství https://testovani.edu.cz/.
Za vedení města Vsetín starosta Jiří Růžička
Vsetín, 9. 4. 2021