Přístavba městské knihovny v Rožnově získává reálnou podobu
Přístavba městské knihovny v Rožnově získává reálnou podobu
foto: MěÚ Rožnov

Rožnov – Práce na rekonstrukci a přístavbě Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm nadále pokračují dle projektu. Aktuálně se pracuje na bednění střechy přístavby knihovny. Současně byla podána žádost o dotaci, kde může město získat finanční podporu až do výše 30 milionů Kč.

V dubnu letošního roku začaly práce na rekonstrukci a přístavbě Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. Během 5 měsíců se podařilo provést zásadní práce na rekonstrukci stávající budovy. Proběhlo vybudování nových stropů mezi prvním a druhým podlažím a díky změně v projektu bude druhé patro bezbariérové. V plánu je také výměna dřevěných prvků ve střeše, výměna světlíku a vybudování výtahu. Reálné obrysy má také již nová přístavba. Aktuálně se zde pracuje na bednění pro nově vznikající střechu. „Je provedeno vnější zdivo a bednění pro stropní konstrukci. Dále se bude provádět výztuž stropu a betonáž. Ve finále bude střecha zelená kvůli mikroklimatu a zadržení vody,“ popsala aktuální stav místostarostka města Kristýna Kosová.

Nová přístavba poté návštěvníkům nabídne nový sál, dětské oddělení, foyer s kavárnou a také prostor pro různé besedy. V tomto týdnu město podalo žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt se zaměřuje na rekonstrukci stávající budovy, vnitřní vybavení, IT/AV technologie a také výměnu otopné soustavy. V ideálním případě získá město finanční podporu z tohoto programu ve výši až 30 milionů Kč. „V rámci dotace z Operačního programu životního prostředí získalo město finanční podporu ve výši 15 milionů Kč. I v této dotaci se naskytla možnost navýšení. O to jsme zažádali, a můžeme tady získat až 22 milionů Kč,“ vysvětlila na závěr místostarostka města. Stavbu také podpořila místní firma IST finančním darem ve výši 250 000 Kč.

Mgr. Petra Graclíková, tisková mluvčí MěÚ Rožnov pod Radhoštěm