Představení novinek při zápisech do mateřských škol
Představení novinek při zápisech do mateřských škol
Zápisy do MŠ. foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Od pondělka 16. dubna jsou spuštěny elektronické zápisy dětí do mateřských škol. Město Vsetín je zřizovatelem devíti mateřinek, které mají vymezené školské obvody pro přijímání dětí do tzv. spádových mateřských škol, ve kterých je dětem garantováno přijetí. Kromě spádových mateřinek je možné přihlášení dítěte i do některé ze tří soukromých mateřských škol.
   „2. května 2018 se uskuteční zápisy do mateřských škol ve Vsetíně. Rodiče mohou přihlásit své děti k předškolnímu vzdělávání do spádových i mimo spádových mateřských škol. Je možné využít i nabídek soukromých mateřských škol. Informace o zápisech lze získat na odboru školství městského úřadu, přímo v mateřských školách, na webu města i v Rodinném a mateřském centru Sluníčko“ uvedla místostarostka Simona Hlaváčová.
   Právě na téma zápisů dětí do mateřinek se uskuteční 17. dubna od 10 hodin v Rodinném a mateřském centru Vsetín beseda o zápisech dětí do mateřských škol. Rodiče předškoláků se seznámí s nově zřízeným elektronickým registrem pro přihlášení dítěte do školky, jenž byl aplikován v březnu 2018 na přihlašování prvňáčků do škol a získal velmi pozitivní ohlasy.
   Také se dozví, jak vybrat správně mateřskou školu, kdy jít k zápisu a na co se připravit. „Na dotazy budou odpovídat vedoucí odboru školství a kultury Mgr. Andrea Frňková, dodavatelka internetového portálu Ing. Petra Holbíková a zástupce ředitele Střední školy Kostka, Mgr. Karel Sívek,“ upřesnila Pavla Fojtíková z Rodinného a mateřského centra Vsetín.
Mgr. Pavlína Roubíčková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín