Ministerské medaile obdrželi Martinásková a Kovařík
Ministerské medaile obdrželi Martinásková a Kovařík
Vsetínští učitelé Martinásková a Kovařík s medailemi. foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - U příležitosti Dne učitelů každoročně ministr školství, mládeže a tělovýchovy oceňuje v Praze pedagogy nejprestižnějším rezortním vyznamenáním – Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V letošním roce byli mezi těmi, kteří toto ocenění jejich dlouholeté práce pro vzdělávání dětí obdrželi, také dva pedagogové ze Vsetína.
   Zmíněná medaile se pedagogům uděluje od roku 1997, a to každoročně u příležitosti Dne učitelů. Je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v ČR. Medaile je udělována ve dvou stupních, a to 1. stupně – stříbrná a 2. stupně – bronzová.
   Letos byli do Prahy k převzetí tohoto vyznamenání z rukou ministra školství pozváni i dva učitelé ze Vsetína, a to ředitelka Mateřské školy Ohrada Pavla Martinásková a učitel Základní školy Integra Josef Kovařík. Oba navrhla na vyznamenání vsetínská radnice. Pavlu Martináskovou u příležitosti jejího životního jubilea 60 let a 15. výročí ve funkci ředitelky a Josefa Kovaříka k dovršení 25 let obětavé pedagogické práce ve školní i mimoškolní oblasti.
Pavla Martinásková
začala svou profesní dráhu v roce 1974 na Střední pedagogické škole v Novém Jičíně. Po jejím absolvování nastoupila do MŠ ve Valašském Meziříčí a po mateřské se pak vrátila na Vsetín, kde působila v MŠ Rybníky a MŠ Na Kopečku. V letech 1997 – 2001 opustila přímý pedagogický proces a pracovala jako vedoucí vzorkové prodejny učebnic. V roce 2001 se však vrátila k dětem, a to do MŠ Liptál. Významným přelomem v její učitelské kariéře se stal rok 2003, kdy byla jme­nována do funkce ředitelky MŠ Ohrada, kde dodnes působí.
„Své“ školce dala do názvu „Školka plná pohody“, protože je přesvědčená, že děti zrcadlí její osobní vklad do jejich výchovy, a proto považuje osobní klid a pohodu za důležité. V roce 2004 vznikl díky iniciativě paní učitelky Skalkové v MŠ pěvecký sboreček, do jehož činnosti se aktivně zapojila i Pavla Martinásková. Svým vystupováním se škola pre­zentovala například na koncertě Hradní stráže, koncertě Jitky Zelenkové, pravidelně se účastní regionální pěvecké soutěže Chrám i tvrz… Děti často vystupují pro seniory v domově Harmonie, který spravuje Diakonie ČCE, se kterou MŠ sídlí v jedné budově.
   Pavla Martinásková se ráda věnuje také přírodním aktivitám. Formou prožitkového učení vede k těmto zájmům i děti v MŠ, provádí s nimi mno­ho pokusů, pěstuje na školní zahradě bylinky, květiny, dýně a další dobroty. Paní ředitelka nezapomíná ani na pohyb s dětmi, obnovila ve škole nářadí a náčiní pro cvi­čení v MŠ i na školní zahradě.
„Pavla Martinásková svou usilovnou prací okrajovou mateřskou školu povýšila na vyhledávanou školu pro rodiče zejména hudebně nadaných dětí. Udělením Medaile MŠMT I. stupně jí chceme vyjádřit poděkování za dlouhodobě kvalitní práci při výchově a vzdělávání našich předškoláků a pro­fesionálně zvládanou manažerskou práci,“ uvádí se v návrhu, který město Vsetín zaslalo na ministerstvo školství.
Josef Kovařík
šel za svým učitelským cílem ihned po absolvování vsetínského gymnázia, když v roce 1993 vystudoval PdF Ostravské univerzity. Nejdříve začal učit na ZŠ Horní Lideč, avšak v roce 1995 nastoupil na ZŠ Integra, kde učí dosud. V období let 2000 až 2013 vykonával navíc funkci zástupce ředitele školy.
Dlouhodobě propaguje cykloturistiku s dětmi, pořádá s žáky a rodiči vyjížďky po Valašsku. Josefu Kovaříkovi je blízká i dobrovolnická práce. Každoročně organizuje Tříkrálový karneval či se spolu s dětmi ze školy podílí na Živém Betlému.
   V rámci školního sportování vede Josef Kovařík děti z I. stupně ve výpravách na miniházenkářské, atletické a plavecké soutěže a organizuje fotbalový turnaj žáků vsetínských škol. Pro děti ze školy připravuje i další akce, jako třeba společné spaní ve škole s nočním programem či odpolední „dýchánky“ s deskovými hrami. Vášnivě rád již mnoho let propaguje mládežnické šachy. Ve škole vyučuje šachy dokonce jako nepovinný předmět a vede šachový kroužek. Je i krajským manažerem projektu Evropského parlamentu a Šachového svazu ČR s názvem „Šachy do škol“ a členem Komise mládeže Šachového svazu Zlínského kraje. Dětem se věnuje i ve svém volném čase. Založil spolek s názvem „Valašský šachový klub mládeže“, s nímž organizuje a řídí každoročně pět až šest víkendových turnajů pro děti, kterých se pokaždé účastní více než sto mladých šachistů.
   „Josef Kovařík v tomto školním roce završí čtvrtstoletí svého úspěšného působení v roli učitele na I. stupni základní školy, kde si s dětmi i jejich rodiči velmi dobře rozumí. Žákům se však nevěnuje jen v době výuky, ale podniká s nimi také mnoho dalších akcí mimo vyučování, k nimž jsou často zváni i rodiče. Proto si Medaili MŠMT II. stupně jistě zaslouží,“ zdůvodňuje návrh na ocenění město Vsetín.
Ing. Marek Mikuš, MěÚ Vsetín