Pochodem do Choryně si připomněli otravu Bečvy
Pochodem do Choryně si připomněli otravu Bečvy
Od soutoku obou Bečev až do Choryně šli pěšky žáci 7. B ZŠ Křižná, aby si připomněli dopady ekologické havárie. foto: Aleš Linduška

„Příjemnou procházku zakončenou v Choryni dobrým obědem v místním hostinci předcházela několikahodinová příprava ve výuce. Žáci zhlédli reportáž o celé kauze, měli možnost se k ní vyjádřit a zaujmout postoj formou článku. Kriticky pak během exkurze mohli hodnotit výsledky vyšetřování havárie, její dopady na přírodu, i chybný postup státních institucí, k nimž vedl střet zájmů ve vysokých státních funkcích,“ uvedl třídní učitel Aleš Linduška. Kolegiálně jej při exkurzi podpořil také učitel přírodopisu, který připomněl žákům především ekologické škody a ohrožené organismy. „Žáci poznávali druhy ryb, které hynuly po desítkách tun až k Hranicím. Připomněli si, jak důležitá je čistá Bečva nejen pro ekosystém, ale i pro člověka,“ uvedl učitel Jan Bařák.

Reakce žáků a jejich pochopení tématu exkurze učitele potěšily. „Žáci se dokázali názorově vymezit k tématu a porozuměli i situaci, která vedla k nepřípustnému pochybení státní správy,“ pochválil žáky třídní učitel Aleš Linduška.

Mgr. Aleš Linduška