Papír bude ve Vsetíně vyvážen každý týden
Papír bude ve Vsetíně vyvážen každý týden
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Od 12. července vsetínská radnice zvyšuje frekvenci svozu papíru. Stejně jako plasty bude i papír Technickými službami Vsetín vyvážen z kontejnerů na tříděný odpad jednou týdně, a to dle lokality v pondělí nebo úterý. Dosud to bylo jednou za 14 dnů.
   Vedení města přistupuje k obdobnému kroku, k němuž došlo v polovině roku 2019 v případě plastového odpadu. „Jedním z možných důvodů je stále větší oblíbenost nákupů přes e-shopy a tudíž neustálé navyšování produkce papírových obalů a dalšího papírového odpadu. Ten pak často končí i mimo pro něj určené nádoby a způsobuje nepořádek,“ uvedl místostarosta Pavel Bartoň s tím, že k přeplňování kontejnerů často dochází i vhazováním nerozřezaných či nerozložených krabic od velkých spotřebičů. Tím dochází k situacím, že v nádobě je z větší části vzduch, ačkoliv je na pohled plná.
I přes navýšení nákladů na svoz této komodity o přibližně jeden milion korun ročně nedojde aktuálně ke zvýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadů.
   Zvýšení frekvence svozu separovaného odpadu by mělo více motivovat lidi k jeho třídění a vést ke snižování množství směsného komunálního odpadu, který je za stále rostoucí ceny ukládán na skládky.
Jiří Žůrek