Osobností sociální oblasti je Petra Mizerová
Osobností sociální oblasti je Petra Mizerová
foto: MěÚ Rožnov

Rožnov – Město Rožnov pod Radhoštěm má za sebou Dny sociálních služeb a také letos ocenilo osobnost sociální oblasti. U příležitosti „Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti 2022“ si ve středu 7. září ocenění převzala Petra Mizerová. V týdnu proběhlo také setkání poskytovatelů sociálních služeb, Rožnovská noc venku nebo beseda na téma bezdomovectví.

Jedním z hlavních bodů „Dnů sociálních služeb“, které se v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnily ve dnech 5. – 9. září 2022, byl „Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti. Na něm se prezentovaly téměř dvě desítky poskytovatelů sociálních služeb jako je např. Kamarád, Iskérka, Denní centrum a noclehárna, Poradna a další organizace působící v sociální oblasti. Právě na Jarmarku neziskových organizací byla také vyhlášena osobnost sociální oblasti, toto ocenění si převzala Petra Mizerová. „Velmi si vážím všech, kteří pomáhají v oblasti sociálních služeb, jelikož se jedná opravdu o náročnou práci, zejména po psychické stránce. Chci poděkovat Petře Mizerové za její proklientský přístup a přeji ji, ať ji vydrží její optimismus. Celý týden Dnů sociálních služeb byl programově velmi bohatý a nabídka témat byla opravdu rozmanitá. Musím poděkovat Hance Cábové za organizaci a energii, kterou těmto aktivitám věnovala,“ uvedl starosta města Jiří Pavlica.

Ve středu 7. září proběhla také Rožnovská noc venku, kdy si zájemci mohli vyzkoušet přenocování na Masarykově náměstí. Přesně pět odvážlivců se této aktivity zúčastnilo a jako odměnu obdrželi brzkou snídani. V úterý 6. září také proběhlo „Setkání poskytovatelů sociálních služeb“ kde se poskytovatelé sociálních služeb na území města Rožnovska navzájem seznámili s novinkami, změnami, aktuálními problémy i s plány na nadcházející období. Poslední, čtvrteční, den byl zaměřen na téma bezdomovectví. Beseda, která probíhala v obřadní síni na radnici, zúčastněným představila nejen sociální služby, které pomáhají lidem bez přístřeší, ale o svůj příběh se podělil také člověk s osobní zkušeností s životem na ulici.

Petra Mizerová

Petra Mizerová se v současné době stará o klienty Denního stacionáře Radost. Její působení v Charitě Valašské Meziříčí však začalo mnohem dříve. V roce 2006 nastoupila do Pečovatelské služby v Rožnově pod Radhoštěm, kterou určitou dobu vedla a které zůstala věrná až do roku 2014. V roce 2015 se do této organizace vrátila a opět se věnovala seniorům, nejdříve v Domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici a od roku 2017 v Denním stacionáři Radost, kde s radostí pečuje o klienty dodnes. Petra po celou dobu působení v sociálních službách zůstala věrná jedné cílově skupině, a to seniorům a lidem se zdravotním hendikepem.

Mgr. Petra Graclíková, tisková mluvčí MěÚ Rožnov pod Radhoštěm