Nezapomeňte podat Hlášení o nakládání s  odpady

Val. Meziříčí - Meziříčská radnice upozorňuje, že podle zákona o odpadech musí povinné subjekty podávat roční Hlášení o produkci a nakládání s  odpady. Hlášení není možné podávat na městský úřad, ale pouze prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti (ISPOP), a to v  termínu do 15. února 2015.
   Povinnými subjekty jsou původci odpadů a oprávněné osoby, kteří nakládají nebo produkují více než 100 kilogramů nebezpečných odpadů nebo více než 100 tun ostatních odpadů, a to za kalendářní rok. „Toto hlášení odesílají také firmy zajišťující sběr, výkup a zpracování odpadů. Často se stává, že tím upozorní příslušný kontrolní orgán na podnikatelský subjekt, který měl hlášení podat a tuto svou povinnost nesplnil,“ upozorňuje Zuzana Vaculčíková z  odboru životního prostředí meziříčské radnice. Formulář naleznete na webových stránkách ISPOP www.ispop.cz.
                       Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí